Πρόεδρος: Καμίνης Γιώργος

Μέλη:

Αδαμόπουλος Διονύσιος

Βασδέκης Ιωάννης

Βλαχάκης Ηλίας

Ζωντήρου Ελένη

Κατάκος Στρατής

Μπάρκα Βασιλική

Νικολοπούλου Ράνια

Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα

Παπαγιαννάκης Λευτέρης

Φούντζουλα Μίνα