Πρόεδρος: Καμίνης Γιώργος

Μέλη:

Αγγελόπουλος Βασίλης

Βασιλείου Χριστίνα

Κατάκος Στρατής

Κατσούλη-Τσαμπά Ελένη

Μαντζαβίνου Ελένη

Μαεγαλοοικονόμου-Νάκου Ελένη

Μπάρκα Βάσω

Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα