Εκλογική διαδικασία πρώτης ολομέλειας παράταξης 22/11/2015

Η εκλογική διαδικασία της πρώτης ολομέλειας της παράταξης, πρέπει να πετύχει τους παρακάτω στόχους:

1. Να είναι σύμφωνη με τον υπάρχοντα κανονισμό, να είναι γνωστή εκ των προτέρων, δίκαιη και τυπική

2. Να δώσει νομιμότητα και αντιπροσωπευτικότητα στα όργανα της παράταξης

3. Να είναι απλή και διαφανής, να μην κουράσει, να αποτρέψει  εκλογολογία,  εσωστρέφεια.

Στον κανονισμό προβλέπεται ένα βασικό όργανο διοίκησης της παράταξης, η Διοικούσα Επιτροπή, που προκύπτει από εκλογική διαδικασία.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από 9 μέλη:

 2 οριζόμενα από τον Δήμαρχο και 6 εκλεγόμενα , με επιπλέον επικεφαλής τον Δήμαρχο . Γιά λόγους ισότιμης εκπροσώπησης του συνόλου της παράταξης,  από τα εκλεγόμενα μέλη 2  θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι, 2  κοινοτικοί σύμβουλοι και 2 θα είναι απλά μέλη της παράταξης.

Στην πρώτη Γενική Συνέλευση θα πάρει την τελική του μορφή και ο κανονισμός της παράταξης, που ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2015, μετά από διαβούλευση και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν. Στην τελευταία διευρυμένη σύσκεψη της παράταξης ορίστηκε επιτροπή  για τελική επεξεργασία και ενσωμάτωση αλλαγών στον κανονισμό, ώστε να είναι έτοιμος προς έγκριση στην Συνέλευση. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις πρέπει να κατατεθούν , στη Γραμματεία ή στην Επιτροπή του κανονισμού,10 μέρες πριν τη συνέλευση ώστε να ενσωματωθούν στον υπάρχοντα κανονισμό και να αποσταλλούν έγκαιρα στα μέλη.

Συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Για την προσεχή, πρώτη εκλογική διαδικασία, ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται αυτά που έχουν καταβάλλει  εγγραφή και συνδρομές, από την έναρξη της επίσημης νομικής λειτουργίας της παράταξης, τον Απρίλιο του 2015. Αυτό έχει γίνει γνωστό και κοινώς αποδεκτό, με την αρχική συζήτηση και επιστολή της 17ης Απριλίου και επαναβεβαιώθηκε τέλος Ιουλίου. Μέλη της παράταξης μπορούν να  εγγράφονται συνεχώς (και στη διάρκεια της συνέλευσης και μετά από αυτήν)αλλά δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στην προσεχή πρώτη συνέλευση,  θα έχουν όσοι είναι ταμειακώς εντάξει με την παραπάνω έννοια. Δηλαδή, ανεξάρτητα του πότε εγγραφούν τα μέλη, να έχουν πληρώσει εγγραφή και συνδρομές από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Και για τις επόμενες γενικές συνελεύσεις θα τεθεί ένα αντίστοιχο όριο προηγούμενου εξαμήνου ταμειακής ενημερότητας για συμμετοχή στις εκλογές. Στην τελευταία διευρυμένη σύσκεψη της παράταξης, στις 13/10/2015, εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη ότι  πέρα από την ταμειακή ενημερότητα, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάποιος μέλος της παράταξης, είναι να δηλώσει εκ των προτέρων  τη διάθεσή του να συμμετέχει, να έχει κάποια δραστηριότητα την προηγούμενη πενταετία ή να προταθεί από 2 ενεργά μέλη της παράταξης.  Εννοιείται ότι εκλεγμένοι, υποψήφιοι και συμμετέχοντες σε Δ.Σ. στην παρούσα ή την προηγούμενη θητεία, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η πρακτική διαδικασία των εκλογών, προτείνεται ως εξής:

Μέχρι την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όσα νέα μέλη ενδιαφέρονται να εγγραφούν, πρέπει να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο μέηλ της παράταξης, αναφέροντας παράλληλα και από ποιόν έχουν συστηθεί (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούν να ταχτοποιηθούν οικονομικά  και την ίδια μέρα της ημερίδας. Πρακτικά, επειδή τα νέα μέλη δεν έχουν την πληροφόρηση, θα το κάνουν για λογαριασμό τους, τα υπάρχοντα μέλη που θα τους προτείνουν. Στόχος είναι, με αφορμή και την ημερίδα να μαζικοποιηθεί η παράταξη με άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να βοηθήσουν.

Μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στα γραφεία της παράταξης, Παλαιολόγου 10 και στο τηλέφωνο 210 5202373, θα δίνεται πληροφόρηση για οφειλές και θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής συνδρομών και εγγραφών. Το ίδιο θα συμβαίνει στις συναντήσεις (εκτελεστική, παράταξη, δημοτικό συμβούλιο), από την κα Παναγιωτοπούλου και τον κ. Κατάκο.

Το πρωί της ημερίδας μέχρι και το πρώτο διάλλειμα (12.00 περίπου), θα υπάρχει δυνατότητα επιτόπου εγγραφής ή/και πληρωμής συνδρομών . Όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη (είτε εξόφλησαν επι τόπου είτε πριν), εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία της πρώτης Γενικής ΣΥνέλευσης, θα παραλάβουν επί τόπου, το πρωινό της ημερίδας, ένα καρτελάκι, με το όνομα τους και τον αριθμό μητρώου της παράταξης. Το καρτελάκι αυτό θα είναι η προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, αλλά και σε πιθανές ψηφοφορίες δια ανατάσεως που πιθανόν θα γίνουν στη διάρκεια της συνέλευσης. Προϋπόθεση όπως αναφέρθηκε, για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι είτε να μπορούν αυτοδίκαια να γίνουν μέλη (εκλεγμένοι, υποψήφιοι, μέλη δ.σ. , της παρούσας ή της προηγούμενης θητείας) είτε να έχουν στείλει την ειδοποίηση που αναφέρεται παραπάνω έως 16 Νοεμβρίου και να έχουν (και στις 2 περιπτώσεις), εξοφλήσει το πρώτο εξάμηνο.

Οι υποψηφιότητες ανά κατηγορία ( με δεδομένο ότι έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες),  πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στη γραμματεία της παράταξης .

Μετά το τέλος του δεύτερου διαλλείματος (14.00 περίπου), θα ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Σύντομη ενημέρωση για τη διαδικασία

2. Έγκριση κανονισμού

3. Σύντομη παρουσίαση υποψηφίων

4. Μυστική ψηφοφορία για εκλογή των 6 εκλεγόμενων μελών της Δ.Ε. Διευκρινίζεται ότι θα υπάρχει μία ομάδα υποψηφίων δημοτικών συμβούλων , μια ομάδα υποψηφίων κοινοτικών και μια ομάδα υποψηφίων λοιπών μελών, σε 3 στήλες ενιαίου ψηφοδελτίου. Οι εκλογείς βάζουν  1 σταυρό σε κάθε λίστα.