Υπηρεσίες προς το Δημότη

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στους δημότες και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Είναι μια προσπάθεια για μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο που βλέπουμε το Δήμο. Συνήθως τον βλέπουμε και τον διαχειριζόμαστε σαν ένα μηχανισμό με σταθερή εσωτερική δομή και διαδικασίες, στις οποίες οι δημότες οφείλουν να προσαρμοστούν. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι ο Δήμος υπάρχει χάριν των δημοτών και οι δημότες δεν βλέπουν την εσωτερική δομή, τις ελλείψεις οικονομικών πόρων, προσωπικού, τις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, τη γραφειοκρατία. Βλέπουν και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η στοχοθεσία και οι παρεμβάσεις μας πρέπει να επικεντρώνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πώς αυτές θα βελτιώνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικές ομάδες παρεχόμενων υπηρεσιών, πέρα από την ομάδα των υπηρεσιών καθημερινότητας που εξετάζονται χωριστά, είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, ανάπτυξης.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής είναι κατά γενική ομολογία πολύ πετυχημένες, αναγνωρίζονται από όλους και συνέβαλλαν καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της πόλης μέσα στην κρίση. Η εμπειρία και τα συμπεράσματα από το επιτυχημένο μοντέλο της κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να αξιοποιηθούν πολλαπλά. Τόσο για τη συνέχιση και επέκταση των υπηρεσιών αυτών όσο και για την χρήση του ίδιου μοντέλου και σε άλλες υπηρεσίες. Τα 2 χαρακτηριστικά είναι κατά τη γνώμη μας η εξωστρέφεια και η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Οι κονωνικές υπηρεσίες νέου τύπου πρέπει να πηγαίνουν στον δημότη που έχει ανάγκη, να τον ενημερώνουν, να τον στηρίζουν στοχευμένα και διακριτικά. Παράλληλα, με δεδομένη την έλλειψη πόρων και προσωπικού, δεν χρειάζεται να αναλώνονται σε όλη την πρακτική δουλειά αλλά να συνεργάζονται με ενθουσιώδεις εθελοντές και ειδικούς (ΜΚΟ, εκκλησία), να παρέχουν υποδομές, πλαίσιο, υποστήριξη και να συντονίζουν.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, είναι επίσης ένα παράδειγμα διαφορετικού μοντέλου. Επίκεντρο γίνεται ο αποδέκτης των υπηρεσιών, το παιδί. Γύρω από αυτό οργανώνονται δράσεις και παρέχονται υπηρεσίες. Υπηρεσίες και προγράμματα όπως τα ανοικτά σχολεία, ή το πιό συγκεκριμένο πρόγραμμα 'Το παιδί και τα μνημεία', είναι παραδείγματα επιτυχημένων υπηρεσιών που πρέπει να επεκταθούν.

Οι υπηρεσίες πολιτισμού είναι πολύ σημαντικές για την Αθήνα. Στην παρούσα συγκυρία υπάρχουν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα (Documenta, Αθήνα, παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου 2018, κλπ), τα οποία πέρα από την επιτυχή υλοποίησή τους πρέπει να αξιοποιηθούν πολλαπλά για την πόλη. Οι πολιτιστικές υπηρεσίες ήδη συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας και αυτό πρέπει να συνεχίσει συστηματικά και οργανωμένα. Ακόμα οι πολλαπλές πολιτιστικές υπηρεσίες, πρέπει να απκτήσουν ένα κεντρικό σημείο καταγραφής και ενημέρωσης, ένα πολιτιστικό καλεντάρι της πόλης.

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης είναι επίσης σημαντικές για την Αθήνα. Οι δράσεις που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στη στήριξη νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη διασύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και ιδιωτικού τομέα, πρέπει να συνεχιστούν, να εμπλουτιστούν και να επεκταθούν. Επίσης η ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότας, όπως έδειξε η δραστηριοποίηση του Δημου από νωρίς, ενδιαφέρει τους δημότες και δίνει διέξοδο στην ανάγκη για νέες μορφές επιχειρηματικότας τον καιρό της κρίσης.