Καθημερινότητα, Δημόσιος Χώρος

Η καθημερινότητα του δημότη προσδιορίζεται από την δραστηριότητά του στους χώρους της πόλης και από τα ερεθίσματα που λαμβάνει. Οι δημότες κυκλοφορούν στην πόλη με ΜΜΜ, αυτοκίνητα, μηχανές, ποδήλατα και πεζή. Κυκλοφορούν στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, για να διεκπεραιώσουν εργασίες τους και για να ψυχαγωγηθούν.

Παραδοσιακά οι δημότες ζητούν μια πόλη καθαρή, ασφαλή, λειτουργική, όμορφη, με ελεύθερα πεζοδρόμια για να κυκλοφορήσουν και ελεύθερους χώρους για να αξιοποιήσουν. Η κυκλοφορία και η στάθμευση στην πόλη είναι σημαντικές παράμετροι της καθημερινότητας του δημότη

Τα 3 πιο σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα του δημότη, ήταν και εξακολουθούν να είναι τα σκουπίδια, η παραβατικότητα και οι κατειλημμένοι χώροι από ΚΥΕ και άλλες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα η κυκλοφορία στους δρόμους, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, ο θόρυβος, η έλλειψη φωτισμού, η κακή ποιότητα δρόμων και πεζοδρομίων, συμπληρώνουν την συνολική εικόνα των προβλημάτων.

Η προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών και άλλων προβλημάτων, είναι συνεχής και επηρεάζεται από ανελαστικές παραμέτρους όπως οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι και το θεσμικό πλαίσιο. Με βάση την πλούσια εμπειρία που έχει συσσωρευθεί και το έργο που έχει ήδη γίνει, θεωρούμε ότι στην παρούσα συγκυρία, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποιοτική βελτίωση της καθαριότητας και στην απελευθέρωση του δημόσιου χώρου.

Για την ποιοτική βελτίωση της καθαριότητας, με δεδομένους τους περιορισμούς των οχημάτων, των προμηθειών, του προσωπικού, προτείνονται δράσεις για τους κάδους (αύξηση αριθμού, μείωση σκουπιδιών εκτός κάδου, ηλεκτρονική παρακολούθηση κάδων), δράσεις για τα δρομολόγια (βελτιστοποίηση, ενδιάμεσοι και κεντρικός σταθμός μεταφόρτωσης), δράσεις για τους δρόμους και πλατείες (έμφαση στα πλυστικά έστω και μικρά, καινοτομίες στη σάρωση), εναλλακτικοί τρόποι συλλογής (συλλογή με ραντεβού, μείωση στην πηγή, ποιοτική ανακύκλωση, κομποστοποίηση), συνεχής ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιβράβευση ή 'τιμωρία', πολιτών και φορέων. Άμεσα και έμμεσα με την καθαριότητα της πόλης, σχετίζεται και η ύπαρξη ενός δικτύου χημικών και μόνιμων τουαλετών, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί και να συντηρείται οργανωμένα.

Για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου, θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή να αντιμετωπίσουμε, στρεβλώσεις, παρανομίες, αδικίες, αδράνεια ετών. Η βασική ιδέα είναι να αποσυνδεθεί ο δημόσιος χώρος από τον στενό εναγκαλισμό του με τα ΚΥΕ. Τα ΚΥΕ καταρχήν ορίζονται στον ιδιόκτητο εσωτερικό χώρο του καταστήματος. Ο εξωτερικός, δημόσιος χώρος, παρέχεται με φειδώ, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και πρόσκαιρα. Οι προϋποθέσεις, οι τιμές, η διάρκεια, πρέπει να οριστούν τεκμηριωμένα με ενιαίους και ξεκάθαρους κανόνες, αφού προηγηθούν μελέτες και διαβουλεύσεις σταδιακά σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Τα αποτελέσματα των μελετών και η βούληση του δήμου πρέπει να αποτυπωθούν σε απλές και λειτουργικές κανονιστικές.

Παράλληλα οι μηχανισμοί ελέγχου του Δήμου για το δημόσιο χώρο πρέπει να ενταθούν και να υπηρετήσουν τη στρατηγική του λειτουργικού δημόσιου χώρου. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα μικτά κλιμάκια δημοτικής αστυνομίας και ΕΛΑΣ, είναι πιο αποτελεσματικά.

Συμπληρωματικά στους δύο παραπάνω κύριους άξονες παρέμβασης, αναφέρουμε ενδεικτικά, προτάσεις δράσεων προς την κατεύθυνση βελτίωσης της καθημερινότητας.

Επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης, αυστηροί έλεγχοι, προώθηση με θετικό αλλά και κατασταλτικό τρόπο της αποφυγής ΙΧ στο κέντρο, προώθηση της κουλτούρας των ΜΜΜ και των ποδηλάτων στο κέντρο της πόλης. Ειδικά για τα ποδήλατα οι δύο απαραίτητες παρεμβάσεις είναι νέοι μικροί, κάθετοι ποδηλατόδρομοι που συνδέονται με τον κύριο και μεταξύ τους και εκτεταμένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Έχει ήδη δρομολογηθεί και πρέπει να επιταχυνθεί η αντικατάσταση LED και έξυπνων φωτιστικών, που να βασίζεται σε φωτομετρικές μελέτες και να υποστηρίζεται από τεχνολογίες πληροφορικής.

Συνολική αλλά και μερική ανάπλαση και επισκευή κτιρίων στο κέντρο της πόλης εξαντλώντας τα θεσμικά και τεχνικά όρια, επεκτείνοντας το θεσμικό πλαίσιο και αναζητώντας συνέργειες, χορηγίες, προγράμματα. Το παράδειγμα των μεγάλων αναπλάσεων που έχουν ολοκληρωθεί και ολοκληρώνονται δίνει πολύτιμη εμπειρία.

Υπάρχει ήδη από το πρόγραμμά μας στην πρώτη θητεία η δέσμευση για βελτίωση της σήμανσης της πόλης σε όλα τα επίπεδα. Από τις πινακίδες των δρόμων μέχρι τη σήμανση των ιστορικών τοπόσημων. Νομίζουμε ότι είναι η στιγμή να μπει σε πρώτη προτεραιότητα.

Οι παρεμβάσεις στο πράσινο πρέπει να κινηθούν ταυτόχρονα σε 2 κατευθύνσεις: Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις αρμοδιότητες στα μεγάλα πάρκα της πόλης (Πεδίο Αρεως, Γουδή, Λυκαβητός) και να εμπλακεί ο δήμος ενεργά στην αξιοποίησή τους. Δεύτερον να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι μικρής κλίμακας και οι σημειακές παρεμβάσεις σε δρόμους, πλατείες, παρτέρια κλπ.