Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπ΄ρχει το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τα μέλη της Παράταξης και τα στατιστικά των απαντήσεων