Ερωτηματολόγιο Προτάσεων για τη 2η Ολομέλεια της Παράταξης 'Δικαίωμα στην Πόλη'. 1η Μαρτίου 2017, Αμφιθέατρο 'Αντώνης Τρίτσης', Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.

Αγαπητοί φίλοι της παράταξης.
Όπως γνωρίζετε πριν από 2 περίπου χρόνια, τον Νοέμβριο του 2014 ξεκίνησε η οργανωμένη λειτουργία της παράταξης 'Δικαίωμα στην Πόλη' του Δήμου Αθηναίων.
Η Παράταξη είχε ήδη λειτουργήσει, με πιο ανεπίσημο τρόπο, όλα τα χρόνια της πρώτης θητείας. Με το ξεκίνημα της νέας θητείας οργανώθηκαν οι τακτικές (εβδομαδιαίες) συσκέψεις για την προετοιμασία του Δημοτικού Συμβουλίου και για προγραμματικά θέματα, βρέθηκε χώρος γραφείων, έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις, ετοιμάστηκαν, με διάλογο, τα κείμενα, το καταστατικό και οι διαδικασίες και πριν ένα περίπου χρόνο, στις 22 Νοεμβρίου 2015, έγινε η επίσημη έναρξη της Παράταξης, με εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής. στην πρώτη ολομέλεια, στο αμφιθέατρο του 9,84 στην Τεχνόπολη.
Τώρα, προετοιμάζεται η δεύτερη, ετήσια ολομέλεια, την 1η Μαρτίου 2017, στο αμφιθέατρο 'Αντώνης Τρίτσης', του πνευματικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων, για ετήσιο απολογισμό δράσης της Παράταξης, συζήτηση και προτάσεις για το μέλλον.
Στο πλαίσιο της 2ης Ολομέλειας σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά, με κινητοποίηση φίλων και προτάσεις.
Ως Συντονιστική Επιτροπή, προτείνουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, με τα θέματα που έχουμε διαπιστώσει ότι απασχολούν την Παράταξη. Στο ερωτηματολόγιο υπάρχει πρόβλεψη και για παρατηρήσεις και νέες προτάσεις. Για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, οι ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί πριν την Ολομέλεια.

Ανώνυμα, προαιρετικά δημογραφικά στοιχεία

Δημοτικός σύμβουλος

Κοινοτικός σύμβουλος

Ενεργό μέλος, μη εκλεγμένος (μέλος διοικ. συμβουλ, συνεργάτης Δημάρχου, αντιδημάρχων, κλπ.)

Απλό μέλος (εγγραφή στην 1η Ολομέλεια)

Φίλος

Ερώτηση 1. Συζητούνται συνεχώς και ζητούνται από την Παράταξη παρεμβάσεις σε θέματα καθημερινότητας. Πιστεύετε πως η καθημερινότητα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της Παράταξης;

Ναι

Όχι

Πώς νομίζετε ότι πρέπει να παρεμβαίνει σε θέματα καθημερινότητας;

Με ανακοινώσεις

Με εκδηλώσεις

Με επιτόπια παρουσία και ενημέρωση κατοίκων

Με προτάσεις σε αντιδημάρχους

Με κριτική παρακολούθηση του δημοτικού έργου

Με κριτική παρακολούθηση των υπηρεσιών του Δήμου

Άλλο:

Ποια θέματα καθημερινότητας θεωρείτε πρώτης προτεραιότητας:

Μεγάλη

Μεσαία

Μικρή προτεραιότητα

Καθαριότητα

Αστυνόμευση

Πράσινο

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Καθαριότητα

Αστυνόμευση

Πράσινο

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Κάτι άλλο. Τι:

Η απάντησή σας

Ερώτηση 2. Πώς πιστεύετε ότι η Παράταξη πρέπει να παρακολουθεί, να στηρίζει και να προωθεί το έργο της Δημοτικής Αρχής:

Οργανώνοντας τακτικές συνεργασίες με αντιδημάρχους

Με επισκέψεις σε γειτονιές και φορείς πολιτών

Αξιολογώντας το παραγόμενο έργο

Προωθώντας θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία του Δήμου

Άλλο:

Ερώτηση 3. Δημοτικές Κοινότητες και Αποκέντρωση. Πιστεύετε πως η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ευθυνών θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά;

Θετικά

Αρνητικά

Εσείς προσωπικά συμμετέχετε τακτικά στις συνεδριάσεις της κοινότητάς σας. Αν Ναι, ως εκλεγμένος ή ως επισκέπτης;

Εκλεγμένος

Επισκέπτης

Αν όχι, ποιος είναι ο βασικός λόγος της μη συμμετοχής σας

Η απάντησή σας

Προτεραιότητες αποκέντρωσης. Ιεραρχήστε από 1 (πολύ χαμηλά) έως 5 (πολύ υψηλά) τις παρακάτω προτάσεις αποκέντρωσης:

1

2

3

4

5

Παραχώρηση Χώρων

Καθαριότητα

Πράσινο

Οικονομική αυτοτέλεια

Τεχνικό πρόγραμμα

Ευθύνη Δημόσιου Χώρου Κοινότητας

Παραχώρηση Χώρων

Καθαριότητα

Πράσινο

Οικονομική αυτοτέλεια

Τεχνικό πρόγραμμα

Ευθύνη Δημόσιου Χώρου Κοινότητας

Κάτι άλλο. Τι:

Η απάντησή σας

Ερώτηση 4. Ρόλος Παράταξης: Ιεραρχήστε από 1 (πολύ χαμηλά) έως 5 (πολύ υψηλά) τις παρακάτω προτάσεις ρόλων παράταξης:

1

2

3

4

5

Παραγωγή προτάσεων

Δημιουργία Δικτύου

Αμφίδρομη ενημέρωση

Εκδηλώσεις, Δράσεις

Διαχείριση εσωτερικών προβλημάτων και συγκρούσεων

Στήριξη στο όραμα του Δημάρχου

Παραγωγή προτάσεων

Δημιουργία Δικτύου

Αμφίδρομη ενημέρωση

Εκδηλώσεις, Δράσεις

Διαχείριση εσωτερικών προβλημάτων και συγκρούσεων

Στήριξη στο όραμα του Δημάρχου

Κάτι Άλλο. Τί:

Η απάντησή σας

Θεωρείτε ότι η πολιτική ταυτότητα προέλευσης κάθε μέλους πρέπει να παραμένει πιο ισχυρή από την αυτοδιοικητική και παραταξιακή ταυτότητα

Ναι

Όχι

Θεωρείτε την λειτουργία των ομάδων εργασίας σημαντική για την Παράταξη;

Ναι

'Οχι

Εσείς προσωπικά συμμετέχετε τακτικά σε κάποια ομάδα εργασίας;

Ναι

Όχι

Αν Όχι, ποιος είναι ο βασικός λόγος της μη συμμετοχής σας

Η απάντησή σας

Ερώτηση 5. Υπάρχουν συνεχείς πολιτικές εξελίξεις και ζυμώσεις. Θεωρείτε ότι η Παράταξη πρέπει να συμμετέχει με κάποιον τρόπο;

Ναι

Οχι

Αν Ναι, με ποιόν τρόπο;

Μέσω των πολιτικών φορέων που στηρίζουν την Παράταξη

Να συμμετέχουν τα μέλη της Παράταξης στις νέες προσπάθειες ή στους πολιτικούς φορείς

Να έχει αυτόνομη πολιτική παρουσία

Άλλο:

Ερώτηση 6. Αξιολόγηση λειτουργίας Παράταξης. Η συνολική εκτίμησή σας για τον πρώτο χρόνο οργανωμένης λειτουργίας της παράταξης είναι θετική ή αρνητική;

Θετική

Αρνητική

Αξιολογείστε από 1 (πολύ αρνητικά) έως 5 (πολύ θετικά) τη λειτουργία της Παράταξης ανά τομέα:

1

2

3

4

5

Ενημέρωση προς τα μέλη για δραστηριότητες Δήμου

Δραστηριότητες, εκδηλώσεις Παράταξης

Ενημέρωση προβλημάτων από τη βάση προς τη Διοίκηση (Δήμαρχο, Γ.Γ., Αντιδημάρχους)

Παροχή βήματος διαλόγου

Επίλυση εσωτερικών προβλημάτων

Παρουσία στις γειτονιές

Ενημέρωση προς τα μέλη για δραστηριότητες Δήμου

Δραστηριότητες, εκδηλώσεις Παράταξης

Ενημέρωση προβλημάτων από τη βάση προς τη Διοίκηση (Δήμαρχο, Γ.Γ., Αντιδημάρχους)

Παροχή βήματος διαλόγου

Επίλυση εσωτερικών προβλημάτων

Παρουσία στις γειτονιές

Κάτι Άλλο. Τι;:

Η απάντησή σας

Ποιο από τα παρακάτω εργαλεία επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν από την Παράταξη, θεωρείτε πιο σημαντικό και επιτυχές

Ιστότοπος  www.dikaiwmastinpoli.gr

15νθήμερο Newsletter

Σελίδα στο facebook ( https://www.facebook.com/dikaiwmastinpoli/ )

forum

Άλλο: