Προτάσεις

Η πρώτη ενότητα αφορά στις νέες προκλήσεις στην Αυτοδιοίκηση και τις προτάσεις για ένα θεσμικό πλαίσιο σύγχρονο και αποτελεσματικό. Θέματα όπως η μητροπολιτική διοίκηση, η οικονομική αυτοτέλεια, η αποκλειστική διαχείριση χώρων και λειτουργιών σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, είναι μερικές από τις νέες προκλήσεις. Οι παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την στήριξη των παραπάνω αλλά και για απλοποίηση διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας και επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων είναι ώριμες να προταθούν, να προετοιμαστούν και να διεκδικηθούν.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στην καθημερινότητα του δημότη όπως εκφράζεται συνήθως  στο κλασσικό τρίπτυχο καθαριότητα, πράσινο, τραπεζοκαθίσματα-δημόσιος χώρος.  Μια πιο λεπτομερής προσέγγιση προσθέτει και τα θέματα της ασφάλειας, της ελεγχόμενης στάθμευσης, των κοινόχρηστων χώρων,  των αναπλάσεων, του φωτισμού, του οδικού δικτύου.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στους δημότες και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Είναι μια προσπάθεια για μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο που βλέπουμε το Δήμο. Η στοχοθεσία και οι παρεμβάσεις μας πρέπει να επικεντρώνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πώς αυτές θα βελτιώνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικές ομάδες παρεχόμενων υπηρεσιών, πέρα από την ομάδα των υπηρεσιών καθημερινότητας που εξετάζονται χωριστά, είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, ανάπτυξης.

Φόρμα Προτάσεων

Θεματική Ενότητα:         ……………………………………………..

                                                (Αναφέρετε:      Αυτοδιοίκηση, Καθημερινότητα, Υπηρεσίες)    

Ονοματεπώνυμο  προτείνοντος:                                                                                            

Ιδιότητα:

Πρόταση-Παρατηρήσεις: