ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Θυμόμαστε το Γιώργο Ιωαννίδη.

Δομή Συντονιστικής: 11μελής (Πρόεδρος ο Δήμαρχος, 2 δημοτικοί σύμβουλοι, 2 κοινοτικοί, 2 λοιπά μέλη, 2 κληρωτοί, 2 ορισμένοι από το Δήμαρχο). Εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων: Οι δυο Δημοτικοί Σύμβουλοι Λευτέρης Παπαγιαννάκης και Ηλίας  Βλαχάκης παρακολουθούν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δυο Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ελένη Ζωντήρου και Μίνα Φούντζουλα παρακολουθούν τα θέματα των Κοινοτικών Συμβουλίων, ο Γιάννης  Βασδέκης και η Ράνια Νικολοπούλου παρακολουθούν τα θέματα της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής, η Βάσω Μπάρκα συντονίζει τις Ομάδες Εργασίας  και ο Στρατής Κατάκος, η Ελένη Ζωντήρου και η Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου  έχουν την ευθύνη της Διοίκησης.

Σύμφωνα με τα ιδρυτικά κείμενα της 1ης Ολομέλειας, βασικοί στόχοι της Παράταξης είναι:

1. Η αμφίδρομη πληροφόρηση από τη βάση, τις γειτονιές προς την αιρετή διοίκηση, για ανάγκες και προβλήματα και από τη διοίκηση προς τη βάση για στόχους και ενέργειες

2. Η υποστήριξη και ο συντονισμός της προετοιμασίας  του δημοτικού συμβουλίου, για την αποτελεσματική λειτουργία και παραγωγή αποφάσεων.

3. Η παραγωγή προτάσεων κυρίως προγραμματικών αλλά και πρακτικών

4. Οι παρεμβάσεις και δράσεις σε ζητήματα καθημερινότητας αλλά και ευρύτερα.

5. Η οργάνωση δικτύου μελών και φίλων και η δημιουργία ενός σταθερού αυτοδιοικητικού, και όχι μόνο, πόλου στην Αθήνα.

Απολογισμός ανά στόχο

1. Οι ημερήσιες διατάξεις και η δραστηριότητα των κοινοτήτων ανεβαίνουν σε ξεχωριστή θέση στο site και περιλαμβάνονται στο newsletter. Ό,τι έρχεται ως ερώτημα από τα μέλη διαβιβάζεται στον αποδέκτη ή μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της παράταξης. Οι δράσεις και οι στόχοι του Δημάρχου και της διοίκησης αποστέλλονται καθημερινά με email και ομαδοποιούνται στο newsletter.

Τρία  βασικά εργαλεία για την ενημέρωση είναι το newsletter και το site και η σελίδα στο facebook, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς και χρειάζονται τη συμμετοχή όλων.

Επιμέρους εργαλεία είναι το forum και το αρχείο εικόνων.

Δεν υπάρχει μέχρι τώρα μηχανισμός follow-up για την εξέλιξη των θεμάτων που έρχονται από τα μέλη

2. Η προετοιμασία του δημοτικού συμβουλίου είναι η πιο οργανωμένη λειτουργία της παράταξης. Κάθε δεύτερη Τρίτη, πριν από κάθε δημοτικό συμβούλιο, γίνεται παράταξη για προετοιμασία των θεμάτων (επιλογή κρίσιμων θεμάτων, ενημέρωση και συζήτηση ερωτήσεων ή διαφωνιών). Το 2016 έγιναν 32 τέτοιες συνεδριάσεις.

Τις ενδιάμεσες Τρίτες κατά κανόνα γίνεται προγραμματική παράταξη για ενημέρωση, συζήτηση, προετοιμασία ευρύτερων θεμάτων. Το 2016 έγιναν 12 προγραμματικές συνεδριάσεις.

Μια από τις διαπιστωμένες αδυναμίες των εβδομαδιαίων συναντήσεων είναι οι πολλές, μερικές εκ των οποίων συστηματικές απουσίες χωρίς ενημέρωση και η μεγάλη διάρκεια που οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει προετοιμασία και προκαταρκτική συζήτηση για τα θέματα. Πρέπει να συζητούνται μόνο θέματα που έχουν τεθεί και να υπάρχει προεργασία.

Στο site της παράταξης καταγράφονται κάθε φορά οι απουσίες και οι παρουσίες των συμμετεχόντων.

3. Η παραγωγή προτάσεων συνδέεται με τη λειτουργία των ομάδων εργασίας. Αυτός ήταν ένας τομέας που δεν προχώρησε όσο θα θέλαμε. Η έλλειψη χρόνου των μελών αλλά και η αίσθηση ότι δεν ακούγονται οι όποιες προτάσεις, έχουν οδηγήσει σε υπολειτουργία τις ομάδες εργασίας.

Τη χρονιά που πέρασε η παράταξη συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για τις κανονιστικές, σε διαβουλεύσεις για δημόσια κτίρια και ζητήματα της πόλης (ανθεκτική πόλη, 1η συνάντηση για την Αθήνα, κλπ.), πρότεινε ένα σχέδιο για οργανωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου και προετοίμασε τις σημερινές εισηγήσεις για τις προτάσεις για το μέλλον.

4. Διοργανώσαμε μια σειρά από ημερίδες, για την κοινωνική πολιτική, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την αποκέντρωση, την χρήση των κοινωνικών δικτύων (facebook) σαν εργαλείο πολιτικής δουλειάς.

Δύο υψηλής συμβολικής σημασίας δράσεις, που δείχνουν και έναν ευρύτερο ρόλο, πολιτικό και κοινωνικό που μπορεί να παίξει η Παράταξη, ήταν η αιγίδα για την εκδήλωση στη μνήμη του Αντώνη Καρρά και η συγκέντρωση υλικού  για τους πρόσφυγες στην ανοικτή δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα.

5. Με την καθημερινή αποστολή μηνυμάτων, με το newsletter, με τη σελίδα στο facebook, με το site, με προσκλήσεις σε πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, κάνουμε προσπάθεια να διευρύνουμε τον κύκλο των μελών και των φίλων της παράταξης. Το δύσκολο σημείο φαίνεται να είναι η σταθερή παρουσία της παράταξης στις γειτονιές. Η πρόβλεψη για τοπικές επιτροπές της παράταξης ανά κοινότητα που υπάρχει στο καταστατικό δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.

Τα γραφεία της παράταξης έχουμε καταφέρει να γίνουν τόπος  συναντήσεων μελών κα  ομάδων εργασίας, που κάποιες από αυτές είναι ενεργές  και συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάποιες άλλες συνεδριάζουν λίγες  φορές τον χρόνο. Δεν έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε όλο το στελεχιακό δυναμικό της παράταξης και να πλαισιώσουμε μαζικά τις ομάδες εργασίας. Επίσης δεν έχουν πλαισιωθεί από Κοινοτικούς Συμβούλους.

Ακόμα δεν έχει προχωρήσει όσο θα επιθυμούσαμε η οργάνωση, δικτύωση και κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τακτικών και έκτακτων καταστάσεων, και αυτό λειτούργησε μόνο σε θέματα ad hoc, όπως π.χ. το Φιλοπάππου και το Σεράφειο.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία αλλά έχουν πολλά να γίνουν ακόμα στην μαζική συμμετοχή των μελών και στην εξωστρέφεια.


ΕΤΟΣ 2016

ΜΗΝΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΜΕΛΩΝ

ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

μεταφορά απο 2015

6.481,19 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

35,00 €

29,44 €

6.486,75 €

ΜΑΡΤΙΟΣ

106,00 €

54,20 €

6.538,55 €

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

47,00 €

0,00 €

6.585,55 €

ΜΑΙΟΣ

32,00 €

10,68 €

6.606,87 €

ΙΟΥΝΙΟΣ

101,00 €

0,00 €

6.707,87 €

ΙΟΥΛΙΟΣ

331,00 €

897,26 €

6.141,61 €

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

0,00 €

0,00 €

6.141,61 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

648,00 €

27,63 €

6.761,98 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

195,00 €

399,50 €

6.557,48 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

71,00 €

121,16 €

6.507,32 €

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

151,00 €

79,40 €

6.578,92 €

ΣΥΝΟΛΑ

1.717,00 €

1.619,27 €

ΕΤΟΣ 2017

ΜΗΝΑΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

μεταφορά απο 2016

6.578,92 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

228,00 €

375,81 €

6.431,11 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

0,00 €

Ανεξόφλητες εκκρεμότητες Φεβρουαρίου 2017 : πρωτοχρονιάτικη πίτα  (200€) + αποστολή sms (60€)      Σύνολο : 260€

Οικονομικός Απολογισμός 2016