Άρθρο 1.  Βασικές Αρχές

Η αυτοδιοικητική παράταξη του Δήμου Αθηναίων «Δικαίωμα στην Πόλη» με επικεφαλής το Γιώργο Καμίνη, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2010. Στηρίχθηκε από ένα ευρύ φάσμα πολιτών, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και πολιτικών κομμάτων,  με κοινούς άξονες αναφοράς τις θεμελιώδεις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της δημοκρατικής λειτουργίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, και κυρίως της χρηστής διοίκησης. Στη συνέχεια και πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014, διευρύνθηκε με τη συμμετοχή και στήριξη και άλλων κομμάτων, κινήσεων  και ανεξάρτητων πολιτών.

Είναι ένα πρωτότυπο και ελπιδοφόρο πείραμα σύνθεσης απόψεων και συνύπαρξης ανθρώπων και φορέων με διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικές θέσεις, το οποίο, παρά τις δυσκολίες, λειτούργησε επιτυχώς και μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα για ευρύτερες συναινέσεις.

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 14ης Νοεμβρίου 2010 αποτύπωσε τη βούληση των δημοτών της πόλης για ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διοίκησης του Δήμου της Αθήνας. Η επανεκλογή της 25ης Μαΐου 2014, για μια νέα πενταετία,  επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη και τη βούληση των πολιτών, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας το βάρος δόθηκε στην προσπάθεια να μην καταρρεύσει η πόλη, να μην διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός και να διακοπεί η διαρκώς επιδεινούμενη υποβάθμιση της πρωτεύουσας, εν μέσω κρίσης. Ο βασικός αυτός στόχος επιτεύχθηκε. Έμειναν βέβαια πολλά να γίνουν από αυτά που η παράταξη έχει  στο πρόγραμμα και στο όραμά της.

Προκειμένου να προωθηθούν  οι στόχοι που μας οδήγησαν στη ίδρυση της παράταξης, θεσπίζεται ο παρών κανονισμός λειτουργίας της, που αποτελεί συνέχεια και προσαρμογή του αρχικού κανονισμού.

Άρθρο 2. Επωνυμία, Έδρα.

 1. Η Επωνυμία της παράταξης είναι  «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ». Με την επωνυμία αυτή συμμετείχε στις 2 τελευταίες δημοτικές εκλογές. Το έμβλημα της Παράταξης θα είναι αυτό με το οποίο συμμετείχε στις 2 προηγούμενες δημοτικές εκλογές, με τη γραμμή του ορίζοντα της πόλης και το λογότυπο ‘δικαίωμα στην πόλη’
 2. Η Παράταξη έχει σφραγίδα, η οποία φέρει το Έμβλημα της, τον ακριβή τόπο της έδρας της  και το Α.Φ.Μ.. Δημιουργεί πρόσφορη νομική μορφή με αποκλειστικό σκοπό να διενεργεί τις απαραίτητες οικονομικές συναλλαγές
 3. Έδρα. Η αυτοδιοικητική Παράταξη θα εδρεύει σε γραφεία, που παραχωρούνται από το Δήμο, και συγκεκριμένα επί της οδού  Παλαιολόγου 10.

Άρθρο 3. Σκοπός και Στόχοι.

3.1. Ο σκοπός της παράταξης είναι η συνεχής, αμφίδρομη επικοινωνία της εκλεγμένης δημοτικής αρχής, με όλους τους πολίτες της πόλης καθώς επίσης και η  μελέτη, ανάδειξη και προβολή των εκπαιδευτικών, εργασιακών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και των εν γένει θεμάτων της πόλης.

3.2. Επιμέρους στόχοι της παράταξης είναι:

 1. Να προωθήσει  τη συμμετοχική διαδικασία και πρωτοβουλία των κατοίκων, την ενεργό και εθελοντική συμμετοχή στη λειτουργία του δήμου και της πόλης.
 2. Να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες και να προωθήσει δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, βιώσιμης ανάπτυξης και ανοιχτής λειτουργίας της πόλης.
 3. Να παρεμβαίνει στα αυτοδιοικητικά θέματα, καθώς και στα γενικότερα κρίσιμα ζητήματα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της και στο βαθμό που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την Αθήνα.
 4. Να αξιοποιήσει τη θεσμική και λειτουργική  εμπειρία της προηγούμενης θητείας και να προωθήσει  τη φιλοσοφία αξιολόγησης, αξιοκρατίας και διαφάνειας, καταρχήν στην εσωτερική της λειτουργία.
 5. Να βοηθήσει πολλαπλά τη λειτουργία της δημοτικής ομάδας και των κοινοτικών συμβουλίων. Η λειτουργία του δημοτικού και των κοινοτικών συμβουλίων, η προετοιμασία, εισαγωγή των θεμάτων σε συμβούλια και επιτροπές, η επικοινωνία και η υλοποίηση των αποφάσεων, είναι ζητήματα που η εμπειρία της προηγούμενης θητείας έδειξε ότι είναι κρίσιμα και μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά.
 6. Να οργανώσει και να τυποποιήσει τη ροή της πληροφορίας, μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να στηρίξει τη λειτουργία της διοίκησης, να απορροφήσει παράπονα και αντιπαραθέσεις και να συμβάλει σε βέλτιστη κατανομή των λίγων πόρων,  σε αύξηση  της αποτελεσματικότητας των δομών που υπάρχουν και πιθανόν σε βελτιώσεις δομών και μηχανισμών.
 7. Να συμβάλει με προτάσεις, δημιουργικές ιδέες και εθελοντικές δράσεις  στην κατάρτιση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου για το μέλλον της Αθήνας. Να οραματιστεί πως θα πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη με ορίζοντα το 2030

3.3. Τονίζεται ότι η λειτουργία της παράταξης και όλοι οι παραπάνω στόχοι, διέπονται από τη βασική αρχή της μη εμπλοκής της παράταξης στη διοίκηση και την υπηρεσιακή λειτουργία του Δήμου. Η παράταξη μεταφέρει προτάσεις πολιτών, παράγει δικές της, συγκεντρώνει και διανέμει πληροφορία, εκφράζει γνώμη και στηρίζει την εκλεγμένη δημοτική αρχή. Η υλοποίηση των προτάσεων και η λειτουργία του δήμου είναι υπόθεση των αρμόδιων οργάνων (Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, δημοτική ομάδα-δημοτικό συμβούλιο, διοίκηση φορέων). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση εντύπων, οργάνωση συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων, δημιουργία ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης,  κλπ.

Άρθρο 4.  Μέλη

4.1. Η παράταξη είναι ανοικτή. Μέλος της μπορεί  να γίνει όποιος πολίτης συμφωνεί με τις αρχές και τους στόχους της παράταξης και ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο της. Αυτοδίκαια, μέλη της παράταξης μπορούν να γίνουν όλοι οι υποψήφιοι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Για τα υπόλοιπα μέλη χρειάζεται σύσταση από 2 τουλάχιστον υπάρχοντα μέλη της παράταξης.

4.2. Η ιδιότητα του ταμειακά εντάξει μέλους της Παράταξης, εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στην ολομέλεια των μελών με δικαίωμα ψήφου, την άμεση επικοινωνία του με την παράταξη (e-mail, επιμέρους ενημερώσεις κ.λ.π.), την έκφραση γνώμης και  τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιτροπές,  στη διαμόρφωση και προετοιμασία προγραμμάτων, θέσεων, εκδηλώσεων, δράσεων καθώς και τη συμμετοχή σε κάθε είδους εκλογές και  δημοψηφίσματα γνώμης, εντός της παράταξης.

4.3 Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την παράταξη με απλή έγγραφη δήλωσή του.

Άρθρο 5. Λειτουργία, Όργανα, Διοίκηση της Παράταξης

 1. Η παράταξη λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Είναι μια ανοιχτή, δημοκρατικά διαρθρωμένη, συμμετοχική Παράταξη. Λειτουργεί με συλλογικότητα, διαφάνεια και δημοκρατικό διάλογο. Σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές ταυτότητες και τον πλουραλισμό των απόψεων, ενώ παράλληλα τις υπερβαίνει επιδιώκοντας την ώσμωση και τη σύνθεση. Κοινό σημείο αναφοράς και δέσμευση όλων είναι το Πρόγραμμα της Παράταξης και ο Δήμαρχος.
 2. Οι θεσμικοί παράγοντες της Παράταξης, είναι ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, η Δημοτική Ομάδα (εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι διαμερισμάτων), οι Κοινοτικές Ομάδες (εκλεγμένοι κοινοτικοί σύμβουλοι) και οι εκπρόσωποι στα διοικητικά συμβούλια των φορέων του δήμου. Ασκούν διοίκηση, και είναι προσανατολισμένα στη λήψη αποφάσεων και αποτελεσμάτων.  Συνεδριάζουν τακτικά, με την κατάλληλη σύνθεση πριν από κάθε Συμβούλιο για την προετοιμασία των θέσεων της παράταξης σε αυτό και για προγραμματισμό δράσης. Συνεδριάζουν  και έκτακτα όταν προκύψει ανάγκη. Οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της παράταξης επιδιώκεται να είναι ομόφωνες και να συνθέτουν όλες τις απόψεις.  Δεσμεύουν τα μέλη της κατά τη λειτουργία τους στα αντίστοιχα όργανα του Δήμου. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη μπορούν να επικαλεστούν λόγους συνείδησης για τους οποίους οφείλουν να έχουν ενημερώσει την Παράταξη εκ των προτέρων. Η συνεχής παρουσία, η συνέπεια και η αυτοπειθαρχία στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων είναι απαραίτητα και καθοριστικά για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί, οι διαφορετικές απόψεις, επιδιώκεται να τίθενται εκ των προτέρων, να συζητούνται και να συντίθενται, στα πολιτικά όργανα της παράταξης και  στις ομάδες εργασίας.
 3. Οι πολιτικοί παράγοντες της παράταξης είναι η Συντονιστική  Επιτροπή, η Εκτελεστική Γραμματεία, η Δημοτική Ολομέλεια και η Ολομέλεια των μελών. Έχουν μεγαλύτερα περιθώρια για  συζήτηση, κριτική, έκφραση απόψεων και προτάσεων, μιας και δεν ασκούν διοίκηση αλλά υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την εκλεγμένη ηγεσία του Δήμου.
 4. Για τον συντονισμό των δράσεων της παράταξης, την κινητοποίηση των δυνάμεων της, την οργάνωση του διαλόγου και τη διασφάλιση των απαραίτητων οργανωτικών διαδικασιών της, ορίζονται η Συντονιστική Επιτροπή και η Εκτελεστική Γραμματεία  της παράταξης. Η  Συντονιστική Επιτροπή, ασκεί συντονισμό και εποπτεία και απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, 2 ενεργά μέλη της οριζόμενα από το Δήμαρχο και 6 εκλεγόμενα μέλη, εκ των οποίων 2  είναι δημοτικοί σύμβουλοι, 2 κοινοτικοί σύμβουλοι και 2 από τα λοιπά μέλη της παράταξης. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται για 2 έτη με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο από την ολομέλεια της παράταξης. Τα μέλη είναι ανακλητά από τα όργανα που τα έχουν ορίσει,  με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.  Η Εκτελεστική Γραμματεία, είναι τριμελής και αποτελείται από 1 από τα 2 οριζόμενα από το Δήμαρχο μέλη της Δ.Ε. και 2  επιπλέον μέλη που υποδεικνύονται από την ΔΕ. Οργανώνει τις συναντήσεις, συζητήσεις, προτάσεις, ομάδες εργασίας, δράσεις και στηρίζει την καθημερινή λειτουργία της παράταξης και των γραφείων. Για τις ανάγκες της καθημερινής δουλειάς μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις εργασίας και τους υπεύθυνους των ομάδων εργασίας καθώς και άλλα μέλη, συνεδριάζοντας σε διευρυμένη μορφή. Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές το μήνα και έκτακτα, όταν χρειαστεί. Αναφέρεται στη Συντονιστική Επιτροπή.  Βασικό εργαλείο για την ενσωμάτωση των απόψεων των πολιτών, την παραγωγή και εφαρμογή πολιτικής, αποτελούν οι θεματικές ομάδες εργασίας και η ανοιχτή γραμματεία τους, που συγκροτούνται από την εκτελεστική γραμματεία με συμμετοχή εκλεγμένων και μη, μελών της παράταξης, καθώς και εμπειρογνωμόνων, αν χρειάζεται. Στις ομάδες αυτές εισάγονται, συζητούνται, προετοιμάζονται προτάσεις και παρεμβάσεις, με συμμετοχή μελών της παράταξης, δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων. Στη συνέχεια οι προτάσεις αυτές προωθούνται για υλοποίηση, από τους αντιδημάρχους, με την υποστήριξη της παράταξης. Επίσης, συγκροτούνται τοπικές επιτροπές της παράταξης ανά κοινότητα που περιλαμβάνουν τους κοινοτικούς συμβούλους και τα μέλη της παράταξης στην κοινότητα. Συζητούν και εισηγούνται για τα τοπικά θέματα.
 5. Η Δημοτική Ολομέλεια (εκλεγμένοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι) και η Ολομέλεια των μελών (όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη), είναι τα 2 ευρύτατα όργανα διαβούλευσης, τα οποία παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος της παράταξης και συζητούν τις κατευθύνσεις και τις αναγκαίες προσαρμογές πορείας. Οι  καταγεγραμμένες απόψεις που εκφράζονται στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τους, λαμβάνονται υπόψη από όλα τα θεσμικά και πολιτικά όργανα της παράταξης. Συγκαλούνται δύο και μία φορά το χρόνο αντίστοιχα και έκτακτα όταν χρειαστεί. Η ολομέλεια των μελών , ως το ευρύτερο όργανο της παράταξης, επικυρώνει τις αποφάσεις της Συντονιστικής  Επιτροπής, όταν τούτο ζητηθεί, και είναι αρμόδια για  τις τροποποιήσεις, προσθήκες στο πολιτικό πρόγραμμα και στον κανονισμό λειτουργίας της παράταξης.
 6. Η Δημοτική Ολομέλεια και η ολομέλεια των μελών συγκαλούνται από την Συντονιστική Επιτροπή, βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/5 των ταμειακά εντάξει μελών και αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.
 7. Καθιερώνεται διαδικτυακός χώρος συζήτησης και διαβούλευσης (forum), με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, την συνεχή επικοινωνία, την καταγραφή και σύνθεση των απόψεων. Στο forum συζητούνται ελεύθερα και οργανωμένα, όλα τα θέματα της παράταξης. Οι απόψεις και οι συζητήσεις στο forum έχουν την ίδια βαρύτητα με αυτές των ζωντανών συναντήσεων. Υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε θέματα επικαιρότητας και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 6. Οικονομική Διαχείριση

6.1 Η Οικονομική Διαχείριση της Παράταξης πρέπει να είναι απολύτως σύννομη και διαφανής. Βασική πηγή εσόδων είναι οι συνδρομές των μελών της ώστε να είναι αυτάρκης και οικονομικά ανεξάρτητη. Καθιερώνεται μικρή συνδρομή για όλα τα μέλη. Η συνδρομή γίνεται προσπάθεια να έχει στοιχεία αναλογικότητας και δικαιοσύνης. Τα ακριβή ποσά καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Πρόσθετοι οικονομικοί πόροι προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της παράταξης, μπορούν να προέλθουν από:

- Εισπράξεις από εκδηλώσεις και τακτικές ή έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις.
- Προαιρετικές έκτακτες εισφορές μελών, υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή φίλων.
- Δωρεές, ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί χρηματοδοτήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.

6.2 Ορίζεται οικονομικός υπεύθυνος της παράταξης, ο οποίος με τη βοήθεια της ομάδας οικονομικής διαχείρισης, μεριμνά για την ορθή οικονομική λειτουργία της παράταξης και τηρεί τα απαιτούμενα από τον νόμο βιβλία.

6.3 Για να μπορεί η παράταξη να εισπράτει συνδρομές, να έχει ΑΦΜ και να ορίζει με σαφήνεια την έννοια του ταμειακά εντάξει μέλους με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορεί να δημιουργεί πρόσφορη νομική μορφή, η οποία δεν θα έχει αυτόνομη λειτουργία. αλλά θα έχει αποκλειστικό σκοπό την οικονομική διαχείριση της παράταξης.

Ο παρών κανονισμός στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αυτοδέσμευση των μελών, σε κοινές αρχές και αξίες. Επιδιώκει να αποτρέψει  περιττή γραφειοκρατία, περιορισμούς σε εκλεγμένα όργανα, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, εμπλοκή στην υπηρεσιακή λειτουργία του Δήμου, κλίμα εσωστρέφειας και εκλογολογίας μέσα στην παράταξη.


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31