Καταστατικό

Καταστατικό

Κανονισμός Λειτουργίας Αυτοδιοικητικής Παράταξης Δήμου Αθηναίων, «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Οι θέσεις μας

Το πρόγραμμα μας

Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν...

Δράσεις - Εκδηλώσεις

Δράσεις - Εκδηλώσεις

Παρακολουθήστε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στο διαδραστικό ημερολόγιο της ιστοσελίδας μας

Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης υπογράμμισε ότι «συνεχώς από το 2015, που ξέσπασε η προσφυγική κρίση, ποτέ δεν περιοριστήκαμε στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αλλά υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας αλλά και τη συνοχή και λειτουργία της πόλης της Αθήνας» και επισήμανε: «Σήμερα, πρωτοπορούμε και πάλι. Σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και την EUROSTAT, θα αξιοποιήσουμε όλα τα υπάρχοντα στοιχεία για την ένταξη, ενώ παράλληλα θα αναδείξουμε τη σημασία του Δικτύου Πόλεων για το Προσφυγικό, στο οποίο συμμετέχουν μέχρι στιγμής δεκατρείς (13) δήμοι από όλη τη χώρα».

Ο δήμος Αθηναίων καινοτομεί αναπτύσσοντας με επιστημονική και τεχνική επάρκεια, εργαλεία που προάγουν την κοινωνική ένταξη, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία που απέκτησε από το 2015 μέχρι σήμερα και «χτίζοντας» πάνω σε ήδη υπάρχουσες προσπάθειες.

Ο αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων κ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης δήλωσε ότι «μέσω της αξιοποίησης και της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών του, όπως το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για τη συνύπαρξη κατοίκων και προσφύγων Curing the Limbo, το Κέντρο Αλληλεγγύης, η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω των Ανοιχτών Σχολείων του δήμου Αθηναίων, το πρόγραμμα στέγασης σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και με συντονισμένες προσπάθειες και συνέργειες με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους φορείς, ο δήμος Αθηναίων μπορεί να αναλάβει καίριο ρόλο για την υποστήριξη και την ενίσχυση δράσεων στην πόλη. Το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων μπορεί να παίξει κεντρικό συντονιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια».

Η κοινωνική συνοχή και η αρμονική συνύπαρξη μέσα στην πόλη αποτελούν βασικό στόχο του δήμου, στη βάση του οποίου βρίσκεται και η κάλυψη των αναγκών ευπαθών ομάδων όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που ζουν στην πρωτεύουσα. Το στρατηγικό πλάνο καθορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με συγκεκριμένους στόχους που θα ενισχύσουν τον ρόλο του δήμου και θα συνδέσουν τις υπηρεσίες του με την κοινωνία των πολιτών. Το πλάνο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών εντός της πόλης καθώς και για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από τις υφιστάμενες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η δημιουργία του πλάνου βασίστηκε στην εκτεταμένη χαρτογράφηση των υπηρεσιών εντός του δήμου και σε ουσιαστική διαβούλευση με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και Διεθνών Οργανισμών για την αναγνώριση των προκλήσεων και την ανάπτυξη πολιτικών βάσει των συγκεκριμένων αναγκών που εντοπίστηκαν. Η συνεισφορά των οργανώσεων - μελών του Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε κομβικής σημασίας.


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης και πάλι κυψέλη ζωντάνιας για τη Φωκίωνος Νέγρη

Επιστροφή στην Αθήνα | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2015-2020

Επιστροφή στην Αθήνα | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2015-2020

Απολογισμός 2011-2013

ΣυνΑθηνά

This is Athens

Αθήνα - Αποκριά 2017

GR80S - Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ