7η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης
Δημοτικής Κοινότητας (Πανόρμου 59 - 4ος όροφος), την 31 - 08 - 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00
σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού Λειτουργικών Εξόδων
της 7ης Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86
παρ. 1 & 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4172/2013, (σχετ.: το με Α.Π.
152704/26-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Προϋπολογισμού, το από 29-05-2017
σχέδιο κατάρτισης Προϋπολογισμού Λειτουργικών Εξόδων του Τμήματος της 7ης Δημοτικής Κοινότητας,
το από 28-06-2017 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης – Τμήμα
Οικονομοτεχνικών Διαδικασιών και Υποστήριξης Δημοτικών Κοινοτήτων με συνημμένη την υπ΄αριθ.
881/22-06-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
2. Συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για παροχή γνώμης σχετικά με τη χωροθέτηση περιπτέρου στη
συμβολή των οδών Λαρίσης 31 και Ιτέας, (σχετ.: το με Α.Π. 188212/28-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης
Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών & Δικαιωμάτων). (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
3. Συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για έκφραση γνώμης σχετικά με τη διατήρηση ή την κατάργηση
κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 7ης Δημοτικής Κοινότητας (σχετ.: το με Α.Π.
200339/10-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και
Δικαιωμάτων με συνημμένο πίνακα κενωθεισών θέσεων περιπτέρων).
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος αναπήρου
με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΡ 5363 του κ. Μάρκου Ανδρέα στην οδό Μπουκουβάλα 34 – Πολύγωνο,
(σχετ.: το με Α.Π. 199591/10-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος - Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας).
5. Συζήτηση και λήψη ή μη απόφασης για την αποστολή απόψεων – προτάσεων για την αναπροσαρμογή
των συντελεστών τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2018,
(σχετ.: η υπ΄αριθ. 6/02-02-2017 Απόφαση της 7ης Δ.Κ. και το με Α.Π. 207915/18-07-2017 έγγραφο
της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων – Τμήμα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και ικαιωμάτων).
 
ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.
 
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Μαυρομιχάλη 182 – Γκύζη στην
επωνυμία “ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Ο.Ε.”, (σχετ.: η με Α.Π. 202283/12-07-2017 αίτηση).
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ)» επί της οδού Δορυλαίου 10-12
Κουντουριώτικα στην επωνυμία “ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ”, (σχετ.: η με Α.Π. 201969/12-07-2017 αίτηση).
                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                             ΔΑΦΝΗ ΓΑΒΡΙΛΗ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31