2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ                                                                           Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Πανόρµου 59 - 4ος όροφος), την 22 - 03 - 2017 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα :

                                                                                                ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΙΜΤ 8387 του κ. Μιζάν Ηλία στην οδό Ραγκαβή 27-29 – Γκύζη, (σχετ.: το µε Α.Π. 31126/01-02-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος - Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά του αιτούντος).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΑΝΠ. 726 του κ. Έξαρχου Αντωνίου στην οδό Πεζοπούλου 8 – Ερυθρός, (σχετ.: το µε Α.Π. 65025/06-03-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος - Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά του αιτούντος).

3. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης σχετικά µε τοποθέτηση πινακίδων αναγραφής του ονόµατος κάθε Πλατείας της 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, (σχετ : τα µε Α.Π. 250677/20-6-2014, Α.Π. 188698/14-6-2016 και Α.Π. 255419/17-8-2016 έγγραφα του Πολιτιστικού Συλλόγου Συνοικίας Ελευθερίου Βενιζέλου Αθηνών “Ο ΑΓΧΕΣΜΟΣ”).

4. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης σχετικά µε την αυθαίρετη κατασκευή στο πεζοδρόµιο επί της οδού Πανόρµου 107 και Λογοθετίδη (ισόγειο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος), (σχετ : τα µε Α.Π. 90223/18-03-2016 έγγραφο Προέδρου 7ης ∆.Κ. και Α.Π. 227663/18-07-2016 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & ∆όµησης – Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών)

                              ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                          5. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» επί της οδού Μαυροµιχάλη 159 Μουσείο - Εξάρχεια στην επωνυµία ΜΙΓ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (σχετ.: η µε Α.Π. 59543/28-02-2017 αίτηση).

6. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ««ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού ∆ουκίσσης Πλακεντίας 73 & Μικροµάνης – Γηροκοµείο στην επωνυµία ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΖΩΗ, (σχετ.: η µε Α.Π. 65754/06-03-2017 αίτηση).

7. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ – ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ» επί της οδού Λ. Ριανκούρ 35 – Γηροκοµείο στην επωνυµία ΜΙΖΑΝ ΜΙΖΑΝ, (σχετ.: η µε Α.Π. 69100/08-03-2017 αίτηση).

8. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Αµεδαίου Χάν 21-25 Ελληνορώσων – Ερυθρός στην επωνυµία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (σχετ.: η µε Α.Π. 70397/09-03-2017 αίτηση).

9. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Λαµίας 23 & Αγ. ∆ηµητρίου 6 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία KUSHTRIM SEFERI, (σχετ.: η µε Α.Π. 70762/09-03-2017 αίτηση).

10. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)» επί της οδού Παπαδά 57 & Μυλοποτάµου Ελληνορώσων – Ερυθρός στην επωνυµία ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ, (σχετ.: η µε Α.Π. 75862/14-03-2017 αίτηση). ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Τριφυλίας 37-39 Γηροκοµείο στην επωνυµία ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, (σχετ.: η µε Α.Π. 9196/12-01-2017 αίτηση).

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Λασκαρίδου 7 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, (σχετ.: η µε Α.Π. 18077/20-01-2017 αίτηση).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Πανόρµου 115 Ζ΄ & ∆. Πλακεντίας – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 24946/26-01-2017 αίτηση).

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» ΣΕ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΠΑΙ∆ΙΩΝ» επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 122 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “JOLLY ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 28261/30-01-2017 αίτηση).

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Αγίου Θωµά 18 Γουδή στην επωνυµία “ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ Η ΚΡΗΤΗ Ε.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 30379/31-01-2017 αίτηση).

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της οδού Παπαδοπούλου Χρυσοστόµου 8 Κουντουριώτικα στην επωνυµία ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ µε δ.τ. “ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ”, (σχετ.: η µε Α.Π. 31185/01-02-2017 αίτηση).

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού ∆ουκίσσης Πλακεντίας 86 & Πανόρµου 117 (Πρώην ∆ουκίσσης Πλακεντίας 49-54) – Γηροκοµείο στην επωνυµία ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ µε δ.τ. “ΤΟ Α∆ΙΑΧΩΡΗΤΟ”, (σχετ.: η µε Α.Π. 31195/01-02-2017 αίτηση).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Αγγέλλου Πυρρή 3 - Γουδή στην επωνυµία “∆. ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 32865/02-02-2017 αίτηση).

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Κονοπισοπούλου 21 & Λογοθετίδου 15 – Γηροκοµείο στην επωνυµία MAHER MAHMOUD, (σχετ.: οι µε Α.Π. 347137/03-11-2016 & Α.Π. 37887/07-02-2017 αιτήσεις).

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» επί της οδού Αλέξη Παυλή 37 Α΄- Αµπελόκηποι στην επωνυµία ΑΣΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, (σχετ.: η µε Α.Π. 40887/09-02-2017 αίτηση).

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της Λεωφ. Μεσογείων 32 - 34 Αµπελόκηποι στην επωνυµία ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, (σχετ.: η µε Α.Π. 42133/10-02-2017 αίτηση).

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Σ. Συµεώνογλου 9 - Γηροκοµείο στην επωνυµία “ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 44119/13-02-2017 αίτηση).

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού ∆ουκίσσης Πλακεντίας 84 Γηροκοµείο στην επωνυµία ΚΩΝΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ µε δ.τ. “ΤΟ Α∆ΙΑΧΩΡΗΤΟ”, (σχετ.: η µε Α.Π. 50019/17-02-2017 αίτηση).

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ EΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΝΕΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΨΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ EΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Χ. Βουρνάζου 31 – Κουντουριώτικα στην επωνυµία ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε δ.τ. “Jonah̕ s Wine bar”, (σχετ.: η µε Α.Π. 65797/06-03-2017 αίτηση).

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Πανόρµου 16 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΗΛΙΟΣ Ο.Ε.” , (σχετ.: η µε Α.Π. 67230/07-03-2017 αίτηση).

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Σούτσου Ι. 30-32 – Γκύζη στην επωνυµία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, (σχετ.: η µε Α.Π. 69357/08-03-2017 αίτηση).

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 1 Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 71332/10-03-2017 αίτηση).

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Μικράς Ασίας 76 Γουδή στην επωνυµία “ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣ. ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 71352/10-03-2017 αίτηση).

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 9 - Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, (σχετ.: η µε Α.Π. 75910/14-03-2017 αίτηση).

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Κονοπισοπούλου 23 - Γηροκοµείο στην επωνυµία SZIFRIS ROSS-ANTONI, (σχετ.: η µε Α.Π. 78440/15-03-2017 αίτηση).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                                                  ∆ΑΦΝΗ ΓΑΒΡΙΛΗ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31