Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 25

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη Απόφασης για τη διατήρηση ή την κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της

                 6ης Δημοτικής Κοινότητας (σχετ.: τα με Α.Π. 200345/10-7-2017, 220520/31-7-2017 και 287600/9-10-2017

                 έγγραφα του Τμήματος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων της

                 Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων)».

  

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη Απόφασης για πολεοδομική ρύθμιση ακινήτου επί της οδού Σταυροπούλου αρ.25

                 (Ο.Τ. 15, περιοχής 89, της 6ης Δ.Κ.), σε συμμόρφωση με τη με αρ. 3816/2010 Απόφαση του

                 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και μετά το με αρ. 1/Συνεδρίαση 1η /θέμα 4ο /2-2-2017 Πρακτικό

                 του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Π.Ε.Κ.Τ.Α. (σχετ.: το με Α.Π. 276247/28-9-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού

                 Σχεδιασμού της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας

                 Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για απομάκρυνση ή μη δένδρου επί της οδού Αμορίου 18 (σχετ.: το με Α.Π. 291001/11-

                 10-2017 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου 6ης, 7ης ΔΚ της Δ/νσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας της Γενικής

                 Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

                     

      

                                                                                                                           Η        

                                                                                                                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                               ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31