Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 11

Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης, επί της οδού Σπετσών 140, στο με αρ.

                 κυκλοφορίας ΙΒΚ 1918 αναπηρικό όχημα, ιδιοκτησίας ΘΕΟΦΑΝΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ, για τις ανάγκες

                 μετακίνησης του ανάπηρου γιού της ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ (σχετ.: το με Α.Π.274009/26-9-2017

               έγγραφο του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

                 της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

ΘΕΜΑ 2ο: «΄Εκφραση γνώμης για τη διατήρηση ή την κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της

                 6ης Δημοτικής Κοινότητας (σχετ.: τα με Α.Π. 200345/10-7-2017 και 220520/31-7-2017 έγγραφα του

                 Τμήματος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων της Γενικής

                 Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων)». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).    

ΘΕΜΑ 3ο: «Ενημέρωση για το Γηροκομείο Αθηνών» (Εισηγήτρια: Δ. Λογιάδου) (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).        

ΘΕΜΑ 4ο: «Σχεδιασμός δράσεων για καθαρισμό προσόψεων κτιρίων στην 6η Δημοτική Κοινότητα»

               (Εισηγήτρια: Ε. Ζωντήρου) (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).                       

                                                                                                  

  

                                                                                                                          Η        

                                                                                                                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                            ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31