Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 13

Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάθεση προτάσεων-απόψεων για την αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών κατάληψης κοινόχρηστου

                 χώρου τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2018 (σχετ: το με Α.Π. 207915/18-7-2017 έγγραφο του Τμήματος

                 Εκδόσεων Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών

                 Δήμου Αθηναίων)». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).

ΘΕΜΑ 2ο: «Συζήτηση για την αποκατάσταση της ορθής ιστορικής και γεωγραφικής χρήσης της περιοχής

                 των Πατησίων (σχετ.: το με Α.Π. 402531/22-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης

                 Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της

                 Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και το με Α.Π.5419/9-1-2017

                 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου

                Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)». (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).      

ΘΕΜΑ 3ο: «΄Εκφραση γνώμης για τη διατήρηση ή την κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της

                 6ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετ.: τα με Α.Π. 200345/10-7-2017 και 220520/31-7-2017 έγγραφα του

                 Τμήματος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων της Γενικής

                 Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Αθηναίων)».

 

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη Απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

               υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ” του PARIS UZUN, στην οδό Αδμήτου 10 (σχετ.: η με Α.Π.

                 253745/8-9-2017 αίτηση)».

              

                                                                                                                         Η        

                                                                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                             ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30