15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 26

Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

 

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη Απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

                 υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ

                 ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

                 ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)” της “ΚΑΦΕ ΟΛΝΤ ΣΕΛΕΚΤ Ε.Ε.”, στην οδό Φωκίωνος

                 Νέγρη 26 (σχετ.: η με Α.Π. 204969/14-7-2017 αίτηση)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο

                 Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΜΠΑΡ” της MESERET GEBERI, στην οδό Κνωσσού 1 (σχετ.:

                 η με Α.Π. 203538/13-7-2017 αίτηση)».

 Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για κοπή ή μη δέντρου, στην Πλατεία Αμερικής, επί της οδού Σπάρτης (σχετ.:

                 το με Α.Π. 199595/10-7-2017 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου 6ης, 7ης ΔΚΑ της Δ/νσης

                 Πρασίνου και Αστικής Πανίδας της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων».

  ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης, επί της οδού Άλκης 8, στο με αρ. κυκλοφορίας

                 ΥΖΜ 9900 αναπηρικό όχημα, της κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗ, για τις ανάγκες μετακίνησής της

                 (σχετ.: το με Α.Π. 209472/19-7-2017 έγγραφο του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου

                 Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

ΘΕΜΑ 5ο:  «Διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε φερόμενη

                  ιδιοκτησία των κ.κ. Κ. και Μ. Θωμά, κείμενη μεταξύ των οδών Παρθενόπης, Αντιόπης και των

                  πεζοδρόμων Κομμένου Άρτης και Ανωνύμου, στην Άνω Κυψέλη, περ.90, στην 6η Δημοτική Κοινότητα,

                  σε εκτέλεση της με αρ. 16713/2009 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας».(σχετ.: το με Α.Π.

                  212866/21-7-2017 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως  

                  και Αστικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων»’

ΘΕΜΑ 6ο: «Ενημέρωση και συζήτηση με το νέο διαχειριστικό φορέα " Impact Hub",σχετικά για την Δημοτική

                  Αγορά της Κυψέλης».

                                                                                                                            Η        

                                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31