14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 12

Ιουλίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη Απόφασης για την Κατάρτιση Σχεδίου του Προϋπολογισμού Εξόδων της 6ης Δημοτικής Κοινότητας,

οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 Ν. 3852/2010 και τις όμοιες του άρθρου

77 παρ. 3 Ν. 4172/2013 (σχετ.: το με Α.Π. 152704/26-5-2017 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της

Δ/νσης Οικονομικών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών, το από 19/5/2017 Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού

Εξόδων Τμήματος 6ης Δημοτικής Κοινότητας, για το οικονομικό έτος 2018, του Τμήματος 6ης Δημοτικής

Κοινότητας της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης και η υπ΄ αριθμ.

881/22-6-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης, επί της οδού Σπετσών 55, στο με αρ.

κυκλοφορίας ΙΤΡ 4157 αναπηρικό όχημα, ιδιοκτησίας ΕΝΙΝΤΑ ΣΟΥΛΙ, για τις ανάγκες μετακίνησής της

(σχετ.: το με Α.Π. 180195/20-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου

Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Παρουσίαση της δράσης του “Victoria Square Project”».

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη Απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)” του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΤΗ, στην οδό Ιθάκης 9 (σχετ.: η με Α.Π.

156573/30-5-2017 αίτηση)». Από αναβολή.

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη Απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ )- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)” της ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ,

στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 52 (σχετ.: η με Α.Π. 185489/26-6-2017 αίτηση)».

ΘΕΜΑ 6ο:«Λήψη Απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗ, στην οδό Τενέδου 40 (σχετ.: η με Α.Π.

195906/5-7-2017 αίτηση)».

                                                                                                                                 Η

                                                                                                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                   ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31