Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο κατάστημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας-Θήρας 31, την Τετάρτη 21

Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του ισογείου, σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

θέματα:

 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:«Κατάθεση προτάσεων για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων έτους 2018

                 (σχετ.: το με Α.Π. 158918/1-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και

                 Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής της Γενικής

                 Διεύθυνσης Διοίκησης Δήμου Αθηναίων)».

 

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ή μη μίας (1) θέσης ολιγόχρονης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου,

                 για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού «Αγγελουλούδια» (σχετ.: το με Α.Π. 157370/31-5-2017 έγγραφο

                 του Τμήματος Βιώσιμης Κινητικότητας της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος της

                 Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής Δήμου Αθηναίων)».

 

ΘΕΜΑ 3ο:«Συζήτηση για την αποκατάσταση της ορθής ιστορικής και γεωγραφικής χρήσης της περιοχής

                  των  Πατησίων (σχετ.: το με Α.Π. 402531/22-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Υποστήριξης

                  Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της

                  Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και το με Α.Π.5419/9-1-2017

                  έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Σχεδίου

                  Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)».

                  Από Αναβολή.

                                                                                                                            Η

                                                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                              ΕΛΕΝΗ ΖΩΝΤΗΡΟΥ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31