Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 5 η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για θέµατα της περιοχής Ριζούπολης (σχετ. το µε Α.Π.074697/20-03-2018 αίτηµα του Συλλόγου ‘Πολίτες της Ριζούπολης‘).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ‘BEAT ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.‘ στην ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71 (σχετ. η µε Α.Π.068990/14-03-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΛΕΤΣΟΥ επί της οδού ∆ΡΟΣΙΝΗ 17 (σχετ. η µε Α.Π.072014/16-03-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην µικτή επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ και µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του ΚΑΡΙΠΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού ΧΑΛΕΠΑ 65 (σχετ. η µε Α.Π.064020/09-03-2018 αίτηση).

 

 

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                            ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31