Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 4 η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 07-03-2018 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για την τροποποίηση της 81/12-07- 2017 προηγούµενης απόφασής µας σχετικά µε τη µεταβολή χρονικών διαστηµάτων (κατά ένα µήνα) στην Ε’ /Α Λαϊκή Αγορά Άνω Πατησίων. (σχετ. το µε Α.Π. 052035/27-02-2018 έγγραφο του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Ε΄ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ Α∆ΡΙΑΝΟΣ» & το µε Α.Π. 2949/27-02- 2018 έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, που αφορά σε αίτηµα ονοµατοθεσίας οδού ή πλατείας σε «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στα όρια της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (σχετ. το µε Α.Π. 043393/16-02-2018 έγγραφο της ∆/ΝΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΡΑ στην οδό ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 35 (σχετ. η µε Α.Π.050975/26-02-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ επί της οδού ΠΑΤΗΣΙΩΝ 337 (σχετ. η µε Α.Π.49431/23-02-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην µικτή επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ και µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ΠΙΤΣΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΚΟΥ επί της ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 14 (σχετ. η µε Α.Π.041786/14-02-2018 αίτηση)

ΘΕΜΑ 6ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ της ANTHULA PASKALI επί της οδού ΒΑΛΛΙΑΝΩΝ 2 & ∆ΑΙΡΠΦΕΛ∆ (σχετ. η µε Α.Π.041709/14-02-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του ABDALAZZIZ ALI επί της οδού ΕΥΤΑΞΙΟΥ 19 & ΒΙΚΕΛΑ 7 (σχετ. η µε Α.Π.041286/14-02-2018 αίτηση).

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                          ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31