Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 3 η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 14-02-2018 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης σε τµήµα της οδού Ιακωβάτων πλησίον της εισόδου του νοσοκοµείου ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (σχετ. το µε Α.Π.035707/08-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος – Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, για το πρόβληµα του κυκλικού χώρου (σκάµµατος) εντός του πάρκου Ζαφειροπούλου στην οδό Κουρτίδου 83 και βελτίωση – ανάπτυξη του πρασίνου (σχετ. το µε Α.Π. 032877/05-02-2018 αίτηµα της Συµβούλου κας Μαρινοπούλου Παναγιώτας).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΓΑΛΟΥ στην οδό ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 23 & ΜΗΤΣΑΚΗ (σχετ. η µε Α.Π. 036002/08-02-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της «ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ Σ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» επί της οδού ΧΑΛΕΠΑ 64 (σχετ. η µε Α.Π.031153/02-02-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΝΕΙΟ και µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της «∆.ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 70 (σχετ. η µε Α.Π. 028738/31-01-2018 αίτηση)

ΘΕΜΑ 6ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΟΣΚΑ επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 87 (σχετ. η µε Α.Π.027109/30-01-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της «Α.ΜΑΖΗΣ – Γ. ΛΑΤΤΑΣ Ο.Ε.» επί της οδού ΤΡΑΛΛΕΩΝ 67 (σχετ. η µε Α.Π.027088/30-01-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 8ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ» του MANNAN MAJO στην ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 9-11 (σχετ. η µε Α.Π. 026942/30-01-2018 αίτηση).

ΘΕΜΑ 9ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ της «ΥΙΟΙ ΚΑΙ ΣΧΙΖΑΣ Ο.Ε.» επί της οδού ΧΑΛΕΠΑ 8 (σχετ. η µε Α.Π. 026292/30-01-2018 αίτηση).

                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                              ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31