Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 13η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 30-08-2017 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση – κατάθεση προτάσεων για την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018 (σχετ. το µε Α.Π. 207915/18-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισµό προτεραιότητας της οδού Γάγγρας (σχετ. το µε Α.Π. 212568/21-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος-Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΖΚΕ-8498 της κας Πολυτίµης Λαµπράκη για το γιό της Σεραφείµ Τσαρούχη στην οδό Σκρά 1 ( σχετ. το µε Α.Π. 225821/04-08-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για προβλήµατα στην οδό ∆ιοπόλεως 2 πέριξ του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Ριζοπόλεως. (σχετ. η µε Α.Π. 239197/25-08- 2017 αίτηση).

                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                                                                                                     ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31