ΠΡΟΣ :
Τους κ.κ. Συμβούλους της 5ης Δημοτικής Κοινότητας


Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 12η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της 5ης
Δημοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί
της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 19-07-2017 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο: Εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της με αριθ.
54/26.01.2017 Α.Δ.Σ. Αθηναίων, η οποία ενέκρινε: «σύμφωνα με την υπ` αριθμ.
18/17 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πολεοδομική Μελέτη στην περιοχή
του ΒΙΟ.ΠΑ. Προμπονά προς εξυγίανση και τροποποίηση του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια αυτού, στην 5η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων» (σχετ. το
με Α.Π. 205365/14-07-2017 έγγραφο της Δ /νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού).


ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση του Προέδρου κου Δ ιονύση Αδαμόπουλου για μίσθωση του
οικοπέδου επί της οδού Ιακωβάτων και Λεωφ.Ιωνίας.


ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και έκφραση γνώμης για τη διατήρηση ή την κατάργηση
κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας (σχετ. το με Α.Π.
199181/10-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων Τμήμα Εκδόσεων
Λοιπών Αδειών και Δικαιωμάτων).


ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης ή μη, για την δημιουργία πάρκου σκύλων
στην Πλατεία Εργατών Πολεμιστών (σχετ. το με Α.Π.195831/05-07-2017 έγγραφο
της Δ/νσης Οδοποιϊας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων Τμήμα Μελετών,
Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού).


ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονομικού
ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ιδιοκτησίας ΚΟΜΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑΣ στην
οδό ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 20 (σχετ. η με Α.Π. 205017/14-07-2017 αίτηση).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30