Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 10η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 21-06-2017 και ώρα 18:00 µ.µ. σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και διατύπωση απόψεων, για την πολεοδοµική ρύθµιση του χώρου στη συµβολή των οδών Πατησίων και Ιακωβάτων (σχετ. το µε Α.Π. 153731/29-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και αποστολή προτάσεων προς τις Τεχνικές ∆ιευθύνσεις για την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος 2018 (σχετ. το µε Α.Π. 158918/01-06-2018 έγγραφο της ∆/νσης Επιχ. Σχεδιασµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τµήµα Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού & Τεκµηρίωσης).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναψυχής ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 107 και ΡΟΥΜΠΟΥ (σχετ. η µε Α.Π.173514/14-06-2017 αίτηση).

                                                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                           ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31