ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συµβούλους της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 8 η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 31-05-2017 και ώρα 18:00 µ.µ. σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, που αφορά τον καθορισµό προτεραιότητας της οδού Ανδριτσαίνης (σχετ. το µε Α.Π. 143318/19-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος, Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, περί µη µεταστέγασης της Μονάδας Υγείας Πατησίων (σχετ. το µε Α.Π. 143338/19-05-2017 αίτηµα της Συµβούλου κας ∆οµάζου – Παντελίδου Ροδοµαρίας).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, περί παραχώρησης χώρου στο Πάρκο ∆ρακόπουλου επί της οδού Πατησίων 356-358 για την διοργάνωση Καλοκαιρινού Παζαριού Αλληλεγγύης, την Κυριακή 2 Ιουνίου (σχετ. το µε Α.Π. 144219/19-05-2017 αίτηµα της Κίνησης Αλληλεγγύης Πατησίων 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, που αφορά την ονοµατοθεσία ανώνυµης οδού ή ανώνυµου κοινόχρηστου χώρου σε οδό ή Πλατεία, µε το όνοµα της αείµνηστης Γλύπτριας «Φρόσως Ευθυµιάδη – Μενεγάκη».

                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                               ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δεκέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31