ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συµβούλους της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 4 η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 08-03-2017 και ώρα 18:00 µ.µ. σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ΚΟΥΡΕΙΟ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας MD HARUN OR RASHID στην οδό ΗΛ.ΖΕΡΒΟΥ 23 στην περιοχή Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ (σχετ. η µε Α.Π. 061052/01-03- 2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ της «D’ ESPRESSO Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οδό ΑΝΘ.ΡΕΓΓΟΥΚΟΥ 23 στην περιοχή ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (σχετ. η µε Α.Π. 059416/28-02-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΕΛΑΙΩΝ ιδιοκτησίας ΑΝ∆ΡΕΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 28 στην περιοχή ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (σχετ. η µε Α.Π. 056125/23-02-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, προέγκρισης άδειας λειτουργίας στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος χονδρικού και λιανικού εµπορίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ µετά πρατηρίου ΑΡΤΟΥ της «ΓΛΥΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στην οδό ΤΕΩ 52 στην περιοχή ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ (σχετ. η µε Α.Π. 054500/22-02-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΡΑ στην οδό ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 35 (σχετ. η µε Α.Π.054420/22-02-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 6ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη, θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΙΗΥ 7683 του κου Χρήστου Ασηµάκη στην οδό Βρούτου 34 (σχετ. το µε Α.Π. 325876/17-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιϊας & Αποχέτευσης Τµήµα Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων & Στάθµευσης).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28