ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 1η                                                                                                     Σας προσκαλούµε να προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Τέταρτης (4ης) ∆ηµοτικής Κοινότητας, Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, στις 24 Ιανουαρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, σε συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο : Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (εστιατόριο)-επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», στην οδό Λένορµαν 270, στην επωνυµία ΤΑΜΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ. (Σχετ. η υπ’αριθµ. 1954/03-01-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 2ο : Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (κοµµωτήριο)», στην οδό Φοινίκης 2, στην επωνυµία MOSAKHLISHVILI NINO. (Σχετ. η υπ’αριθµ. 7672/11-01-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση ή µη άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, καταστήµατος «επιχείρηση αναψυχής (καφενείο)», στην οδό Ρόδου 75, στην επωνυµία ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. (Σχετ. οι υπ’αριθµ. 382952/02-12-2016 αίτηση & 14744/18-01-20176 έγγραφο ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής).

ΘΕΜΑ 4ο : Χορήγηση ή µη άδειας χρήσης µουσικών οργάνων, καταστήµατος «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) και µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας (σνακ µπαρ-εστιατόριο)», στην οδό Αγχιάλου 1, στην επωνυµία ΜΠΑΛΤΣΑ ΑΝΤΕΛΙΝΑ. (Σχετ. οι υπ’αριθµ. 384782/05-12-2016 αίτηση & 14783/18-01-20176 έγγραφο ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής).

ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων καταστήµατος «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», στην οδό Σεπολίων 14, στην επωνυµία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. (Σχετ. η υπ’αριθµ. 4060/05-01-2017 αίτηση)

ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων καταστήµατος «καφετέρια», στην οδό Κρέοντος 61, στην επωνυµία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. (Σχετ. η υπ’αριθµ. 15522/18-01-2017 αίτηση)

ΘΕΜΑ 7ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισµό της οδού Ιωαννίνων ως οδό προτεραιότητας έναντι όλων των καθέτων αυτής οδών στο τµήµα της µεταξύ Παλαµηδίου και Φιλιππουπόλεως (Σχετ. το υπ’αρ, 3967869/16-12-2016 έγγραφο ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)

ΘΕΜΑ 8ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, σε ιδιοκτησίες επί της οδού Ιωαννίνων 3 & 5, στο Ο.Τ. 1 περ. 76, στην περιοχή «Κολωνός» της 4ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, κατόπιν των µε αρ. 17569/2013 και 17599/2013 Αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Σχετ. το υπ’αρ, 400396/20-12-2016 έγγραφο ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος)

ΘΕΜΑ 9ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ενιαίας τοπικής κανονιστικής απόφασης περί καθορισµού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου. (Σχετ. το υπ’αρ, 7653/11-01-2017 έγγραφο ∆/νσης Εσωτερικού Ελέγχου & Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων)

                                                                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                                       ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥ∆ΑΚΗ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28