Σας προσκαλούµε να προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Τέταρτης (4ης) ∆ηµοτικής Κοινότητας, Αλεξανδρείας 35, Κολωνός, στις 26 Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, σε συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο : Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο ΟΠΑΝ∆Α κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη, σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητάς του.

ΘΕΜΑ 2ο :Χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικών οργάνων καταστήµατος «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια)», στην οδό Σεπολίων 14, στην επωνυµία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. (Σχετ. η υπ’αρ. 101298/20-04-2018 αίτηση)

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή απόψεων για τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών επί της οδού Ευτοκίου, στα Ο.Τ. 70, 71 & 72 περιοχής 87, στην 4η ∆.Κ. (από αναβολή) (Σχετ. το υπ’αριθµ. 12194/15-01-2018 έγγραφο ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).

ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηµα πεζοδρόµησης της οδού Μετοχίτη. (από αναβολή) (Σχετ. το υπ’αριθµ. 43169/16-02-2018 έγγραφο ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος). ΘΕΜΑ 5O : Παραχώρηση θέσης στάθµευσης στο όχηµα, µε αρ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 8119, του κου Βασιλείου Λιακόπουλου, ως ατόµου µε αναπηρία, στην οδό Κοζάκη 3. (Σχετ. το υπ’αριθµ. 81990/27-03-2018 έγγραφο ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος).

 

                                                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                              ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΝΩΛΙΟΥ∆ΑΚΗ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30