Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 14-03-2018 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στις οδούς Ελασιδών- Στρατονίκης- Ορφέως (σχετ. το µε Α.Π. 37480/09-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

2. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για απαγόρευση ή µη στάθµευσης στην οδό Αιολέων (σχετ. το µε Α.Π. 47586/22-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

3. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για δηµιουργία διαβάσεων πεζών στη συµβολή του πεζόδροµου Αθηνοδώρου µε τις οδούς Πυλάδου και Ορέστου, στη 3η ∆ηµοτική Κοινότητα2 (σχετ. το µε Α.Π. 257945/13-09-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΑΚΟΥ», στην οδό ΠΥΛΑ∆ΟΥ 29 (σχετ. η µε Α.Π. 11084/12-01-2018 αίτηση) (από αναβολή).

5. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», της «GAZI-BURGERVILLE & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 59 (σχετ. η µε Α.Π. 11851/15-01-2018 αίτηση) (από αναβολή).

6. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», της «ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΕ», στην οδό ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 67 (σχετ. η µε Α.Π. 17290/19-01-2018 αίτηση) (από αναβολή) .

7. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «GERGES ATEF ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 50 (σχετ. η µε Α.Π. 21956/24-01-2018 αίτηση) (από αναβολή).

8. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 1-5 (σχετ. η µε Α.Π. 24538/26-01-2018 αίτηση) (από αναβολή).

9. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΗΛΙΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 2 (σχετ. η µε Α.Π. 28527/31-01-2018 αίτηση) (από αναβολή) .

10. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)», της «Μ.ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στην οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 78 (σχετ. η µε Α.Π. 36719/08-02-2018 αίτηση) (από αναβολή).

11. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «Μ.ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ –Ε.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΟΕ», στην οδό ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 12 (σχετ. η µε Α.Π. 36695/08-02-2018 αίτηση) (από αναβολή).

12. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», της «ΕΙΚΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», στην οδό ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΟΥ ΒΕΛΟΥΣ 3 (σχετ. η µε Α.Π. 48189/22-02-2018 αίτηση).

13. «ΜΠΑΡ», της «KINGESCAPE LIMITED», στην οδό ΙΑΚΧΟΥ 32 (σχετ. η µε Α.Π. 49617/23-02-2018 αίτηση).

14. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», της «ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕ», στην οδό ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ 3 (σχετ. η µε Α.Π. 50803/26-02-2018 αίτηση).

15. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «Α.ΚΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στην οδό ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 3 (σχετ. η µε Α.Π. 50999/26-02-2018 αίτηση).

16. «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «Ν.ΖΑΪΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», στην οδό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 93-95 (σχετ. η µε Α.Π. 41206/14-02-2018 αίτηση).

17. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)», της «ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 10 (σχετ. η µε Α.Π. 54786/01-03-2018 αίτηση).

18. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της «Β.Ι.ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 42 (σχετ. η µε Α.Π. 58600/05-03- 2018 αίτηση).

19. «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της «ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ», στην οδό ΑΡΚΑ∆ΩΝ 4 (σχετ. η µε Α.Π. 59575/06-03-2018 αίτηση).

20. Επανεξέταση ή µη της µε Α.Π. 374969/19-12-2017 αίτησης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ», του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ», στην οδό ΟΡΦΕΩΣ 33 & ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 38 (σχετ. η µε Α.Π. 61996/08-03-2018 αίτηση επανεξέτασης).

                                                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30