Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 14-02-2018 και ώρα 19:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «PAPA VASILIS & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 52 (σχετ. η µε Α.Π. 384200/29-12-2017 αίτηση) (από αναβολή).

2. Επανεξέταση ή µη της µε Α.Π. 1656/03-01-2018 αίτησης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΕ», στην οδό ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 170 (σχετ. η µε Α.Π. 22925/25-01-2018 αίτηση επανεξέτασης).

3. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» του «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΑΚΟΥ», στην οδό ΠΥΛΑ∆ΟΥ 29 (σχετ. η µε Α.Π. 11084/12-01-2018 αίτηση).

4. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», της «ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΜΑΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΙΠΠΟΘΟΝΤΙ∆ΩΝ 10 (σχετ. η µε Α.Π. 11211/12-01-2018 αίτηση). 5. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», της «GAZI-BURGERVILLE & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 59 (σχετ. η µε Α.Π. 11851/15-01-2018 αίτηση).

6. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», της «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 50 (σχετ. η µε Α.Π. 12586/15-01-2018 αίτηση).

7. «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 47 (σχετ. η µε Α.Π. 13681/16-01-2018 αίτηση).

8. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», της «GAZI RETAURANT Ι.Κ.Ε.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 29 & ΙΑΚΧΟΥ (σχετ. η µε Α.Π. 14733/17-01-2018 αίτηση).

9. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», της «ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΕ», στην οδό ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ 67 (σχετ. η µε Α.Π. 17290/19-01-2018 αίτηση).

10. «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», της «Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 36 (σχετ. η µε Α.Π. 19208/22-01-2018 αίτηση).

11. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «GERGES ATEF ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 50 (σχετ. η µε Α.Π. 21956/24-01-2018 αίτηση).

12. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ», του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 1-5 (σχετ. η µε Α.Π. 24538/26-01-2018 αίτηση).

13. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΗΛΙΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 2 (σχετ. η µε Α.Π. 28527/31-01-2018 αίτηση).

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30