Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 14-02-2018 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

1. Ενηµέρωση-παρουσίαση από τη Σύµβουλο ∆ηµάρχου Αθηναίων κα. Εριφύλη Μαρωνίτη και το συντονιστή κ. Φοίβο Σακαλή του δικτύου πολιτισµού του ∆.Α.

2. Κατάθεση προτάσεων και έκφραση γνώµης για αξιοποίηση του ακινήτου «Πέτρινο» στο Βοτανικό µετά την παραχώρησή του στην 3η ∆ηµοτική Κοινότητα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 942/06-07-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων και έπειτα από τη συζήτηση µε Φορείς και Συλλόγους που πραγµατοποιήθηκε στη 17η Συνεδρίαση του Συµβουλίου την 29-11-2017.

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30