Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 17-01-2018 και ώρα 19:00 σε συζήτηση των παρακάτω θεµάτων:

1. Συζήτηση – ενηµέρωση του Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του ΟΠΑΝ∆Α κ. Κων/νο Μπιτζάνη για το Σεράφειο κολυµβητήριο.

2. Συζήτηση για την αξιοποίηση του ακινήτου «Πέτρινο» στο Βοτανικό µετά την παραχώρησή του στην 3η ∆ηµοτική Κοινότητα σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 942/06-07-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναίων.

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30