Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 17-01-2018 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκφραση γνώµης για παραχώρηση ή µη χώρου στάθµευσης στο όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας ΑΙΚ 1337, του κ. Ευστράτιου Καναρόπουλου, ως ατόµου µε αναπηρία, στην οδό Ρέας 13-15. (σχετ. το µε Α.Π. 365128/11-12-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. Έκφραση γνώµης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ», στην επωνυµία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.», στη ΛΕΩΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 111 (σχετ. η µε Α.Π. 7297/10-01-2018 αίτηση).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ), της «∆.ΒΕΣΤΑΡΧΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», στην οδό ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 45-47 (σχετ. η µε Α.Π. 343267/22-11-2017 αίτηση)

. 4. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», της «Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 33 (σχετ. η µε Α.Π. 349132/27-11-2017 αίτηση).

5. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της «Θ. ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 1-5 (σχετ. η µε Α.Π. 368044/12-12-2017 αίτηση).

6. «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», της «GASOLINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οδό ΓΑΡΓΗΤΤΙΩΝ 23Α (σχετ. η µε Α.Π. 360045/05-12-2017 αίτηση).

7. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑ∆ΑΚΙ ΣΥΝΠΕ», στην οδό ΦΥΛΑΣΙΩΝ 29 (σχετ. η µε Α.Π. 361324/06-12-2017 αίτηση).

8. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΧΡΥΣΟ ΣΤΕΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ IKE», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 58 (σχετ. η µε Α.Π. 383232/28-12-2017 αίτηση).

9. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», του «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΕΡΙΟΥ», στη Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 44 & ΕΛΑΣΙ∆ΩΝ 29 (σχετ. η µε Α.Π. 369387/13-12-2017 αίτηση).

10. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΣΤΑ», στην οδό ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 4 (σχετ. η µε Α.Π. 369322/13-12-2017 αίτηση).

11. «ΜΠΑΡ», του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ», στην οδό ΟΡΦΕΩΣ 33 & ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 38 (σχετ. η µε Α.Π. 374969/19-12-2017 αίτηση).

12. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της «ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 53 (σχετ. η µε Α.Π. 4060/05-01- 2018 αίτηση)

. 13. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΕ», στην οδό ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 170 (σχετ. η µε Α.Π. 1656/03-01-2018 αίτηση).

14. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ », της «ART TANK ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ – ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», στην οδό ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΜΠΕΝΑΚΗ 7 (σχετ. η µε Α.Π. 4109/05-01-2018 αίτηση).

15. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ», στην οδό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 88 (σχετ. η µε Α.Π. 1474/03-01-2018 αίτηση).

16. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «PAPA VASILIS & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 52 (σχετ. η µε Α.Π. 384200/29-12-2017 αίτηση).

17. «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», της «ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 44 (σχετ. η µε Α.Π. 384192/29-12-2017 αίτηση). 18. «ΜΠΑΡ», του «ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΚΕΛΕΟΥ 10 (σχετ. η µε Α.Π. 10080/11-01-2018 αίτηση).

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30