Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 30-08-2017 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατάθεση προτάσεων – απόψεων για την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018 (σχετ. το µε Α.Π. 207915/18-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων).

2. Έκφραση γνώµης για τη διατήρηση ή την κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (σχετ. το µε Α.Π. 220544/31-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», στην επωνυµία «D. BEJKO & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΤΡΩΩΝ 35-37 & ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ (σχετ. η µε Α.Π. 023353/25-01-2017 αίτηση) (από αναβολή).

4. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ)», στην επωνυµία «Π. ΛΟΥΚΑΤΟΥ-Σ. ΣΟΥΣΑΝΗ ΟΕ», στην οδό ΜΥΚΑΛΗΣ 18 & ΜΥΡΩΝΙ∆ΟΥ (σχετ. η µε Α.Π. 214227/25-07-2017 αίτηση).

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30