13 η Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στα γραφεία της 2 ης Δημοτικής Κοινότητας στην οδό Υμηττού & Βίνκελμαν 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο 2 ο όροφο ημέρα Τετάρτη 12-07-17 & ώρα 18:30 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενημέρωση από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας & Ισότητας των δυο φύλων κα Μαρία Στρατηγάκη για θέματα της αρμοδιότητάς της.

2. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες και δράσεις του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων.

3. Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα των Λαϊκών Αγορών (Σχετ.:Α.Π.155640/30-05-2017 αίτημα της «Ανοιχτής Πόλης»).

4. Ενημέρωση του Συμβουλίου από την Πρόεδρο σχετικά με την κατάληψη χώρου από άστεγο στον λόφο Λαμπράκη (Σχετ.: Α.Π. 178471/19-06-2017 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών).

5. Συμπλήρωση και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018(Σχετ.:αίτημα της Προέδρου Χριστίνας Μελά).

6. Συζήτηση σχετικά με έκδοση ή μη αυτοτελούς πράξης για μειωμένο ωράριο λειτουργίας μουσικής στα Κ.Υ.Ε. εντός των διοικητικών ορίων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Σχετ. αίτημα της Προέδρου Χριστίνας Μελά).

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη σχεδίου ανώτατου ύψους προϋπολο- γισμού λειτουργικών εξόδων του Τμήματος της 2ης Δημοτικής Κοινότητας Οικονομικού έτους 2018(Σχετ.: η με αριθμ.881/22-06-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του νέου κτιρίου των Δημοτικών Ιατρείων Παγκρατίου προκειμένου να προστεθούν επιπλέον κοινωνικές Υπηρεσίες (Πρόταση της Προέδρου Χριστίνας Μελά).

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συντήρηση και προσθήκη παιδικής χαράς στον διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, επί των οδών Κακαβάκη & Καβελάρη – Ν.Κόσμος (Σχετ.:Α.Π.190424/30-06-2017 αίτημα του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση προτάσεων προς τον ΟΠΑΝΔΑ που αφορούν τη διοργάνωση ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στη 2η Δημοτική Κοινότητα( αίτημα της Προέδρου Χριστίνας Μελά).

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Μικτή Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πρόχειρου γεύματος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΨΗΣΗΣ ΠΡΟΨΗΜΕΝΗΣ ΠΙΤΣΑΣ)- Επιχείρηση  Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)- Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΜΠΑΡ)» του «ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΣΟΚΑΝΤΑ» επί της οδού Ευσ. Πίσσα με αριθμ.91 (Σχετ.:Α.Π.156337/30-05-2017).

2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» της «HFI-HELLENIC FOOD INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» επί της οδού Ευτυχίδου με αριθμ. 32Β (Σχετ.:Α.Π.159980/01-06-2017).

3. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)- Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠ/ΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΡΑΜΟΝ» επί της οδού Σπ. Μερκούρη με αριθμ.22 Α(Σχετ.:Α.Π.163748/06-06-2017).

4. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»του «ΔΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑ» επί της Λεωφ.Συγγρού με αριθμ.133 & Κράτητος(Σχετ.: Α.Π.176688/16-06-2017).

5. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου &Πλήρους γεύματος, Επιχείρηση αναψυχής του «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ» επί της οδού Κτησίου με αριθμ. 2 (Σχετ.: Α.Π. 178527/19-06-2017).

6. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) και Μαζικής Εστίασης Προσφοράς Πρόχειρου γεύματος (ΛΟΥΚΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ) και Μαζικής Εστίασης Προσφοράς Γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) της «ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ» επί της οδού Μάρκου Μουσούρου με αριθμ. 63(Σχετ.:Α.Π.184363/23-06-2017).

                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                               ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΑ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30