Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Γιαννοπούλου Καλλιόπη         Πρόεδρος
Βασιλείου Χριστίνα                Αντιπρόεδρος
Ηλιοπούλου Μαρία                 Μέλη
Σιαπέρας Παναγιώτης
Ζακοπούλου Αγνή
Μητροπούλου-Κατσίκη Γερασιμούλα
Μπάκας Βασίλειος