Διαμαντάκου Καλλιόπη                 Πρόεδρος
Μεγγρέλης Νίκος                          Αντιπρόεδρος
Μπιτζάνης Κώστας                       Τακτικά Μέλη
Παπαγγελή Καλλιόπη
Νομικού Τζένη
Βασιλείου Χριστίνα
Κώτσιας Λάζαρος
Μανζαβίνου Ελένη
Παπαστεργιοπούλου Σμαράγδα
Μπάτσαρη Βασιλική
Οικονόμου Αντώνης                    Αναπληρωματικά Μέλη
Βέργου Λαρίσσα-Ηρα
Λούρας Βασίλης
Μπάρκα Βασιλική
Καρυάμης Θανάσης
Κουρούβανη Αναστασία
Γιαννοπούλου Αθηνά
Παναγιωτοπούλου Μαργαρίτα