Μπιτζάνης  Κώστας       Πρόεδρος
Χαλκιαδάκη Άβα           Αντιπρόεδρος
Βλαχάκης  Ηλίας           Τακτικά Μέλη
Μηνούδης Βασίλειος    
Βαφειάδης Φιλήμων     
Τούντα Ιλεάννα            
Ζαχαροπούλου Ελένη  
Βέργου Λαρίσσα -Ηρα  
Τσαούσης Κώστας        
Λυμπερόπουλος Ηλίας   Αναπληρωματικά Μέλη
Τσιούρας Αθανάσιος     
Ιακωβάκης Περικλής     
Ταμπάκος Δημοσθένης  
Μαρωνίτη Εριφύλη        
Φλώρου Μαρία             
Κοντογιάννης Κων/νος  
Πρωτοψάλτης Ιωάννης  
Φούτας Γιώργος            
Φλωράτου Μάρθα