Ποιότητα Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 219479/8.7.2016

                                                                                                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :13

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη, Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου, Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη, Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 13η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση του πιο κάτω θέματoς, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τμήμα Οργάνωσης, Υποστήριξης & Επικοινωνίας με τον Δημότη.

Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δ. Αθηναίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       Αρ. Πρωτ. : 210583/1.7.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :12

                                                                          Προς :

 

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,  Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

     Σας καλούμε να προσέλθετε την 5η  Ιουλίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ-εστιατόριο» στην οδό Λουκιανού 8Α με την επωνυμία JULIANJEFFUGOCHUKWU-ΕΜΜ.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Ο.Ε. (Α.Η.Π 157081/20.5.2016) (από αναβολή)
 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ», στην οδό Φωκ. Νέγρη 30, στο όνομα ELSHEMYMOHAMEDSAMEH.  (Α.Η.Π. 178479/7.6.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο-σνακ μπαρ», στην οδό Τρώων 51-53, στην επωνυμία ΑΝΤΕΤΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.  (Α.Η.Π. 178481/7.6.2016)

Τμήμα Χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Ολυμπίας 28, στο όνομα SHAHASGHARALI.   (Α.Η.Π. 194281/17.6.2016)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 80/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.)  (από αναβολή)

Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Ρυθμίσεων Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

 1. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση ή μη περιπτέρου της δικαιούχου Θ.Π. Κοτσορώνη Ιωάννας από την οδό Αγ. Κων/νου αρ. 57 σε νέα θέση επί της οδού Μακρυγιάννη έναντι αρ. 1-3 (πεζόδρομος).    (Α.Η.Π. 193525/16.6.2016)
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 14 β) οριοθέτηση νέας θέσης επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 74-76 έμπροσθεν του νεόχτιστου κτηρίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου (με πλάτη στην περίφραξη του νοσοκομείου ) και γ) μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου Σαμαρτζή Βασιλείας (Α.Α.Π.) που βρίσκεται επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 14 σε νέα θέση επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 74-76 έμπροσθεν του νεόχτιστου κτηρίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου (με πλάτη στην περίφραξη του νοσοκομείου).   (Α.Η.Π.  178480/7.6.2016)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης.

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οδό Μ. Ασίας 11, με κατάργηση μίας θέσης επισκεπτών της Ελεγχόμενης Στάθμευσης.  (Α.Η.Π. 178000/6.6.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Στυμφαλίας 1-15 και ταυτόχρονη άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Στυμφαλίας 1-15.  (Α.Η.Π. 178007/6.6.2016)

 

Τμήμα  Αδειοδοτήσεων

 

 1. Λήψη απόφασης  για την έγκριση κανονισμού για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Η.Π 149015/13.5.20
 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση στη διαμόρφωση του πεζοδρομίου έμπροσθεν του μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου με πλυντήριο, επί της οδού Ηλία Ηλιού 32 και Πυθέου που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1061/2015 Α.Δ.Σ.   (Α.Η.Π. 199636/24.6.2016)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα  Μελετών

 1. Eνημέρωση επί των αιτημάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία  «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» και «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (deck) και διαχωριστικών στοιχείων, έμπροσθεν των καταστημάτων «ΒΕΝΕΤΗΣ» και «ΜΕΕΤ ΜΕ», επί της πλατείας Ομονοίας. (1η Δ.Κ.) (Α.Η.Π. 199167/23.6.2016)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, σε ακίνητο επί των οδών Χελντράΐχ 13 και Σφιγγός 21, στο Ο.Τ.90, περ.47, στην 2η Δημοτική Κοινότητα.  (Α.Η.Π 163133/25.5.2016)   (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Επαναπομπή του θέματος για την έγκριση τοποθέτησης αναμνηστικής στήλης της Βαρβακείου Σχολής στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Κτιρίου στάθμευσης και καταστημάτων επί της οδού Αθηνάς 55, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Αριστογείτονος, Σωκράτους και Αρμοδίου. (Α.Η.Π.  187785/13.6.2016)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιφέρεια Αττικής

 

 1. Ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το αρ. 6, παρ. 2γ της με αρ. οικ. 1649/45/14 ΚΥΑ για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.  (Α.Η.Π. 195993/21.6.2016)

 

2η Δημ. Κοινότητα

 

 1. Συζήτηση επί της αρ. 94/2016 απόφασης της 2ης Δημ. Κοινότητας, που αφορά αίτημα ανάκλησης της υπ΄αρ. 266897/2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς προχείρου γεύματος», επί της υπερυψωμένης νησίδας μεταξύ των οδών Αρδηττού και Ιλισσού 1, στο όνομα Κ. ΣΠΑΝΟΣ.  (Α.Η.Π. 162199/25.5.2016)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ. : 176286/03.06.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :10

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χώρος συνάθροισης κοινού (ταβέρνα)», στην οδό Δημοφώντος 80, στο όνομα ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ. (A.H.Π. 108394/5.4.2016 & η υπ΄αρ.75/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια –μπαρ» στην οδό Μαυρομιχάλη 159 στο όνομα ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. (Α.Η.Π 164058/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο-σνακ μπαρ χωρίς παρ/ριο», στην οδό Εμμ. Μπενάκη 42, στο όνομα ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΓΑΛΑ. (Α.Η.Π 143723/10.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ», στην οδό Σινώπης 27, στο όνομα ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. (Α.Η.Π 143726/10.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ-εστιατόριο» στην οδό Λουκιανού 8Α με την επωνυμία JULIAN JEFF UGOCHUKWU-ΕΜΜ.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Ο.Ε. (Α.Η.Π 157081/20.5.2016)

Τμήμα Χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας «Μικτή Επιχείρηση, ήτοι: Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου εντός Επιχείρησης Αναψυχής (Καφενείο άνευ παρασκευαστηρίου και με εξυπηρέτηση των πελατών μόνο με σκεύη μιας χρήσεως» στην οδό Χαλκοκονδύλη 35, στο όνομα ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. (Α.Η.Π 164082/26.5.2016)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 80/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα 4ης & 5ης Δ. Κοινότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρου (ελιάς) επί του πεζοδρομίου στην οδό Πρετεντέρη 14, λόγω επικείμενης κατασκευής εισόδου για θέση στάθμευσης στο κτίριο επί των οδών Πρετεντέρη 14 & Νικολαΐδου 20, η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δ. Αθηναίων. (Α.Η.Π 162577/ 25.5.2016)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα Αδειοδοτήσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Η.Π 149015/13.5.2016)

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης για την μετατροπή μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης που βρίσκεται δεξιά της εξόδου της ράμπας της υπογείου αποθήκης του κτηρίου της οδού Σουηδίας 69-71 σε θέσεις μοτοποδηλάτων (Moto), με φορά κίνησης των αυτοκινήτων προς την οδό Αναπήρων Πολέμου. (Α.Η.Π. 118638/13.4.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Πολυχρόνη Πολίτση με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΝ 8128 στην οδό Καραϊσκάκη 13, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων. (Α.Η.Π. 126056/19.4.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αντιόχειας : α) στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού και β) στην πλευρά των μονών αριθμών στο τμήμα της οδού, μεταξύ της οδού Πιπίνου έως και 15 μέτρα περίπου προ της οδού Ιθάκης. (Α.Η.Π. 126059/19.4.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης μήκους ενάμισι μέτρου (1,50μ.) στην οδό Αρτοτίνης 64, λόγω κλίμακας επί του πεζοδρομίου, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. (Α.Η.Π. 118712/13.4.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη μίας θέσης στάθμευσης οχήματος, στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 23, για το Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων προ της εισόδου και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, για την ολιγόχρονη στάθμευση οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΜ 3981, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών του αναγκών με ταυτόχρονη κατάργηση από την ελεγχόμενη στάθμευση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων. (Α.Η.Π. 118756/13.4.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Στυλιανού Μπενετάτου με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΜ 5591 στην οδό Λυκαβηττού 2, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης. (Α.Η.Π 163657/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για συμπληρωματικές ρυθμίσεις στην οδό Αρχιγένους σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 61020/33814/29.9.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για επανεξέταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στη με αριθμό 678/2015 Α.Δ.Σ με την οποία είχε εγκριθεί η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Αρχιγένους. (Α.Η.Π 163651/ 26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου Όπλων, πριν τη διασταύρωση της με την οδό Τυπάλδου Κοζάκη. (Α.Η.Π 163677/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για το καθορισμό της οδού Μάρκου Μουσούρου ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Αρχιμήδους.(Α.Η.Π 163681/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή δυο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων σε θέσεις μοτοποδηλάτων των εργαζομένων στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «Η Εφημερίδα των Συντακτών» στην υπάρχουσα εσοχή της οδού Κολοκοτρώνη 8. (Α.Η.Π 163613/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης και ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών στην οδό Αιγίνης. (Α.Η.Π 163673/26.5.2016)

 1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών της οδού Σπετσών στις συμβολές της με τις οδούς Ευβοίας, Σκύρου, Σκοπέλου & Κασταλίας. (Α.Η.Π 163652/26.5.2016)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, σε ακίνητο επί των οδών Χελντράΐχ 13 και Σφιγγός 21, στο Ο.Τ.90, περ.47, στην 2η Δημοτική Κοινότητα. (Α.Η.Π 163133/25.5.2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       Αρ. Πρωτ. : 184944/10.06.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :11

                                                                          Προς :

 

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,  Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

     Σας καλούμε να προσέλθετε την 14η  Ιουνίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χώρος συνάθροισης κοινού (ταβέρνα)», στην οδό Δημοφώντος 80, στο όνομα ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ. (A.H.Π. 108394/5.4.2016 & η υπ΄αρ.75/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ)    (από αναβολή)
 2. Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «καφετέρια –μπαρ» στην οδό Μαυρομιχάλη 159 στο όνομα ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.  (Α.Η.Π 164058/26.5.2016)
 3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο-σνακ μπαρ χωρίς παρ/ριο», στην οδό Εμμ. Μπενάκη 42, στο όνομα ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΓΑΛΑ. (Α.Η.Π 143723/10.5.2016)
 4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ», στην οδό Σινώπης 27, στο όνομα ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. (Α.Η.Π 143726/10.5.2016)
 5. Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ-εστιατόριο» στην οδό Λουκιανού 8Α με την επωνυμία JULIANJEFFUGOCHUKWU-ΕΜΜ.ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ Ο.Ε. (Α.Η.Π 157081/20.5.2016) 

Τμήμα Χορήγησης αδειών Κ.Υ.Ε

     6.Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας «Μικτή Επιχείρηση,  ήτοι: Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου εντός Επιχείρησης Αναψυχής (Καφενείο άνευ παρασκευαστηρίου και με εξυπηρέτηση των πελατών μόνο με σκεύη μιας χρήσεως» στην οδό Χαλκοκονδύλη 35, στο όνομα ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.   (Α.Η.Π 164082/26.5.2016)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

    7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 80/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.)  (από αναβολή)

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τμήμα 4ης & 5ης Δ. Κοινότητας

   9.Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρου (ελιάς) επί του πεζοδρομίου στην οδό Πρετεντέρη 14, λόγω επικείμενης κατασκευής εισόδου για θέση στάθμευσης στο κτίριο επί των οδών Πρετεντέρη 14 & Νικολαΐδου 20, η οποία έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δ. Αθηναίων.    (Α.Η.Π 162577/ 25.5.2016)  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Τμήμα  Αδειοδοτήσεων

 10.Λήψη απόφασης  για την έγκριση κανονισμού για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής ή εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Η.Π 149015/13.5.20

 

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

11. Λήψη απόφασης για την μετατροπή μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης που βρίσκεται δεξιά της εξόδου της ράμπας της υπογείου αποθήκης του κτηρίου της οδού Σουηδίας 69-71 σε θέσεις μοτοποδηλάτων (Moto), με φορά κίνησης των αυτοκινήτων προς την οδό Αναπήρων Πολέμου.  (Α.Η.Π. 118638/13.4.2016) (από αναβολή)

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Πολυχρόνη Πολίτση με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΝ 8128 στην οδό Καραϊσκάκη 13, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων.    (Α.Η.Π. 126056/19.4.2016) (από αναβολή)

13. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αντιόχειας : α) στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού και β) στην πλευρά των μονών αριθμών στο τμήμα της οδού, μεταξύ της οδού Πιπίνου έως και 15 μέτρα περίπου προ της οδού Ιθάκης.  (Α.Η.Π. 126059/19.4.2016) (από αναβολή)

14. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης μήκους ενάμισι μέτρου (1,50μ.) στην οδό Αρτοτίνης 64, λόγω κλίμακας επί του πεζοδρομίου, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.   (Α.Η.Π. 118712/13.4.2016) (από αναβολή)

 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη μίας θέσης στάθμευσης οχήματος, στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 23, για το Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων προ της εισόδου και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, για την ολιγόχρονη στάθμευση οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΜ 3981, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών του αναγκών με ταυτόχρονη κατάργηση από την ελεγχόμενη στάθμευση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων.  (Α.Η.Π. 118756/13.4.2016) (από αναβολή)\Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Στυλιανού Μπενετάτου με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΜ 5591 στην οδό Λυκαβηττού 2, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση με ταυτόχρονη κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης. (Α.Η.Π 163657/26.5.2016)

16. Λήψη απόφασης για συμπληρωματικές ρυθμίσεις  στην οδό Αρχιγένους σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 61020/33814/29.9.2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για επανεξέταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στη με αριθμό 678/2015 Α.Δ.Σ με την οποία είχε εγκριθεί η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Αρχιγένους.  (Α.Η.Π 163651/ 26.5.2016)

17. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αγ. Δημητρίου Όπλων, πριν τη διασταύρωση της με την οδό Τυπάλδου Κοζάκη. (Α.Η.Π 163677/26.5.2016

18. Λήψη απόφασης για το καθορισμό της οδού Μάρκου Μουσούρου ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Αρχιμήδους.(Α.Η.Π 163681/26.5.2016)

19. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή δυο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων σε θέσεις μοτοποδηλάτων των εργαζομένων στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «Η Εφημερίδα των Συντακτών» στην υπάρχουσα εσοχή της οδού Κολοκοτρώνη 8. (Α.Η.Π 163613/26.5.20

20. Λήψη απόφασης για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης και ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών στην οδό Αιγίνης.  (Α.Η.Π 163673/26.5.2016)

21. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών της οδού Σπετσών στις συμβολές της με τις οδούς Ευβοίας, Σκύρου, Σκοπέλου & Κασταλίας.  (Α.Η.Π 163652/26.5.2016)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

22. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, σε ακίνητο επί των οδών Χελντράΐχ 13 και Σφιγγός 21, στο Ο.Τ.90, περ.47, στην 2η Δημοτική Κοινότητα.  (Α.Η.Π 163133/25.5.2016)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                       Αρ. Πρωτ. : 149218/13.5.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 9

                                                                          Προς :

 

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,  Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

     Σας καλούμε να προσέλθετε την 17η  Mαίου 2016,  ημέρα Τρίτηκαι ώρα  10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χώρος συνάθροισης κοινού (ταβέρνα)», στην οδό Δημοφώντος 80, στην επωνυμία ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗ-ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ. (A.H.Π. 108394/5.4.2016 & η υπ΄αρ.60/16 πρ. της Ε.Π.Ζ)    (από αναβολή)

 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών K.Y.E.

 

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης αναψυχής (καφενείο) και επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Εκφαντίδου 25-29, στο όνομα ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. (Α.Η.Π 143734/10.5.2016)

Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Ρυθμίσεων Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατόπισης ή μη περιπτέρου της δικαιούχου  Πετρίδου Πηνελόπης που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 293, σε νέα θέση στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση (Παλαμηδίου) με τη Λεωφόρο Καβάλας. (A.H.Π. 128158/21.4.2016)

  

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατόπισης ή μη περιπτέρου του δικαιούχου (Α.Π.) Σταμούλου Δημητρίου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ιπποκράτους & Ακαδημίας, σε νέα θέση επί της πλατείας Συντάγματος.   (A.H.Π. 128153/21.4.2016)   
 1. Λήψη απόφασης για α) την κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Πολυδούρη & Σάουμπερτ, β) την οριοθέτηση της θέσης επί της συμβολής των οδών Λ.Ηρακλείου & Λασκαράτου και γ) τη μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου Παπαδόπουλου Ηλία (Α.Α.Π.), που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Πολυδούρη & Σάουμπερτ, σε νέα θέση επί της συμβολής των οδών Λ. Ηρακλείου & Λασκαράτου.   (A.H.Π. 128166/21.4.2016)   

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 63/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.)    (από αναβολή)

 

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής, επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο <σταθμός κινητής τηλεφωνίας> με φορέα τη 'VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ" και θέση έργου το δώμα του κτηρίου, στη συμβολή των οδών Πειραιώς 163 και Εχελιδών στη 3η Δ.Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.5 περ.(γ) της ΚΥΑ με αρ.οικ. 1649/45/14 (ΦΕΚ45/Β/2014).       (Α.Η.Π.148078/13.05.2016)

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Τμήμα Γλυπτών & Μνημείων

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης αναμνηστικής στήλης της Βαρβακείου Σχολής επί της οδού Αθηνάς, στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού κτιρίου στάθμευσης & καταστημάτων, επί της οδού Αθηνάς 55.   (Α.Η.Π. 123466/18.4.2016)

Δ/ΝΣΗ OΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης για την μετατροπή μίας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης που βρίσκεται δεξιά της εξόδου της ράμπας της υπογείου αποθήκης του κτηρίου της οδού Σουηδίας 69-71 με φορά κίνησης των αυτοκινήτων προς την οδό Αναπήρων Πολέμου, σε θέσεις μοτοποδηλάτων (Moto).  (Α.Η.Π. 118638/13.4.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος του κ. Πολυχρόνη Πολίτση με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΝ 8128 στην οδό Καραϊσκάκη 13, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση και ταυτόχρονα την κατάργηση από την ελεγχόμενη στάθμευση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων.    (Α.Η.Π. 126056/19.4.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Αντιόχειας : α) στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού και β) στην πλευρά των μονών αριθμών στο τμήμα της οδού, μεταξύ της οδού Πιπίνου έως και 15 μέτρα περίπου προ της οδού Ιθάκης.  (Α.Η.Π. 126059/19.4.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης μήκους ενάμισι μέτρου (1,50μ.) στην οδό Αρτοτίνης 64, λόγω κλίμακας επί του πεζοδρομίου, για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.   (Α.Η.Π. 118712/13.4.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη μίας θέσης στάθμευσης οχήματος, στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 23, για το Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων προ της εισόδου και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, για την ολιγόχρονη στάθμευση οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΙΒΜ 3981, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών του αναγκών και ταυτόχρονα την κατάργηση από την ελεγχόμενη στάθμευση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων.  (Α.Η.Π. 118756/13.4.2016)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Τμήμα Πρασίνου 6ης, 7ης Δημ. Κοινότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρου (λεύκα) στην οδό Κεφαλληνίας 24 & Επτανήσου λόγω επικινδυνότητας για τους διερχόμενους πολίτες και αντικατάστασή του με άλλο. (Α.Η.Π. 118226/13.4.2016)

Δ/ΝΣΗ OΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση α) εισόδου-εξόδου στο υπό λειτουργία συνεργείο αυτοκινήτων επί της οδού Πασίωνος 13 και β) χορήγησης άδειας διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου (υποβιβασμό κρασπέδου).   (Α.Η.Π 108751/6.4.2016 και η υπ΄αρ.69/16 πρ. της Ε.Π.Ζ)   (από αναβολή)

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση α) εισόδου-εξόδου στο υπό ίδρυση στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Στρατιωτικού Συνδέσμου αρ. 14 και β) χορήγησης άδειας για τις εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίου.   (Α.Η.Π 108755/6.4.2016 και η υπ΄αρ 70/16 πρ. της Ε.Π.Ζ)    (από αναβολή)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της υπ΄αρ. 39/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ., με την οποία ανακλήθηκε η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο, σνακ μπαρ», επί της οδού Τσακάλωφ 5, στην επωνυμία HOMELESSCAFΕ Ε.Ε.     (Α.Η.Π. 137110/4.5.2016)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την προσωρινή ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «μπαρ», στην οδό Τριπτολέμου 37, στην επωνυμία Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. (A.H.Π. 105745/4.4.2016 και η υπ΄αρ. 72/16 πρ. της Ε.Π.Ζ) (από αναβολή

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της 1ης Δημ. Κοινότητας, σχετικά με τον φάκελο για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-επιχείρηση αναψυχής (εστιατόριο-καφετέρια μπαρ)» στην οδό Σκουφά 73, της εταιρείας PIGS ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.   (Α.Η.Π. 122768/18.4.2016)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ. : 138569/5.5.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :8

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 5η του μηνός Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος. Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι ενόψει της λειτουργίας των παιδικών εξοχών του Δ. Αθηναίων η εν λόγω συμπληρωματική τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Παιδικών Εξοχών

 1. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση των 530/2016 & 788Β/2016 Π.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στο Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2016, με την συμμετοχή παιδίων και ατόμων τρίτης ηλικίας. (Α.Η.Π. 138464/5.5.2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αρ. Πρωτ. : 122225/15.4.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :7

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 19η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο», στην οδό Πατρώου 5, στην επωνυμία Ε.Ε.Γ. ΜΗΤΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ. (A.H.Π. 038958/8.2.2016 & η 37/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο, σνακ-μπαρ», στην οδό Σόλωνος 32, στην επωνυμία PHILOS ATHENS I.K.E. (A.H.Π. 108398/5.4.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χώρος συνάθροισης κοινού (ταβέρνα)», στην οδό Δημοφώντος 80, στην επωνυμία ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗ-ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ (A.H.Π. 108394/5.4.2016)

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια) στην οδό Ιπποκράτους 206, στο όνομα ΔΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ. (A.H.Π. 108402/5.4.2016)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΔΙΑΝΑ», ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επί της οδού Ιπποκράτους 7. (A.H.Π. 058506/23.2.2016 & η 54/2016 πρ.Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 55/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο αδιέξοδο τμήμα της οδού Σχολείου, Ο.Τ. 91 περ. 60, 1η Δ.Κ. με : α) κατάργηση του προκηπίου (πρασιά) και β) μετατόπιση της οκοδομικής γραμμής (κόκκινη) και σύμπτωση της με την ρυμοτομική γραμμή (πράσινη), όπως ισχύει στο υπόλοιπο Ο.Τ.91 περ.60. (Α.Η.Π 092984/ 22.3.2016 & η 47/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ OΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης α) για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Ευρυδάμαντος & Λεοντίου ως εξής: μία διάβαση πεζών επί της οδού Ευρυδάμαντος στη συμβολή της με την οδό Λεοντίου και δύο διαβάσεις πεζών επί της οδού Λεοντίου σε επαφή με την οδό Ευρυδάμαντος και β) τη μείωση του ορίου ταχύτητας στο τμήμα της οδού Ευρυδάμαντος μεταξύ των οδών Γαλαξία και Λεοντίου από 40 χλμ/ώρα σε 30χλμ/ώρα. (Α.Η.Π 108201/5.4.2016) (2η Δημοτική Κοινότητα)

 1. Λήψη απόφασης για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Μπόχαλη 1-13 και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Μπόχαλη 1-13. (Α.Η.Π 108209/5.4.2016) (7η Δημοτική Κοινότητα)

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της οδού Βαρδουνιώτη ως οδό προτεραιότητας έναντι της οδού Φιλίππου Πλυτά. (Α.Η.Π 108182/5.4.2016) (7η Δημοτική Κοινότητα)

 1. Λήψη απόφασης για συμπληρωματικές ρυθμίσεις στις οδούς Χαβρίου και Λεωχάρους σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 94744/51017/2-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για επανεξέταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην 1468/15 Α.Δ.Σ. (Α.Η.Π 108192/5.4.2016) (1η Δημοτική Κοινότητα)

Τμήμα Αδειοδοτήσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση α) εισόδου-εξόδου στο υπό λειτουργία συνεργείο αυτοκινήτων επί της οδού Πασίωνος 13 και β) χορήγηση άδειας διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου (υποβιβασμό κρασπέδου) (Α.Η.Π 108751/6.4.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση α) εισόδου-εξόδου στο υπό ίδρυση στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Στρατιωτικού Συνδέσμου αρ. 14 και β) χορήγηση άδειας για τις εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίου. (Α.Η.Π 108755/6.4.2016)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Πρασίνου 6ης, 7ης Δημ. Κοινότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρου (βρουσονέτια) στη Λ. Αλεξάνδρας αρ. 215, λόγω κλίσης και αντικατάστασης του με νέο ως οικολογικό αντιστάθμισμα. (Α.Η.Π 110948/7.4.2016) (7η Δημοτική Κοινότητα)

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα 3ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «μπαρ», στην οδό Τριπτολέμου 37, στην επωνυμία Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. (A.H.Π. 105745/4.4.2016) (3η Δημοτική Κοινότητα)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση από την Πρόεδρο και τον Τμηματάρχη της 1ης Δημ. Κοινότητας, σχετικά με τον φάκελο για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-επιχείρηση αναψυχής (εστιατόριο-καφετέρια μπαρ)» στην οδό Σκουφά 73, της εταιρείας PIGS ΚΑΦΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                            Αρ. Πρωτ. : 104628/1.4.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 6

                                                                                 Προς :

 

                                                                                Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,  Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

                                                                                Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

                                                                                  Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 5η  Απριλίου 2016,  ημέρα Τρίτηκαι ώρα  10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο», στην οδό Κόνιαρη 33, στην επωνυμία

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ – Π. ΧΡΥΣΟΣ Ο.Ε.    (Α.Η.Π. 000881/3.1.2014 & η 46/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)     (από αναβολή)

2.Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «χώρος συνάθροισης κοινού (καφετέρια)», στην οδό Αχαρνών 196, στο όνομα DANEBANARESK.   (Α.Η.Π. 082152/11.03.2016) 

3.Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο-καφετέρια», στην οδό Κρίσσης 60, στην επωνυμία PAPAZOVAVIOLETA.  (Α.Η.Π 093457/22.3.2016) 

4.Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο», στην οδό Μ.Βόδα 167-169 στην επωνυμία GORGYOSAMA.   (Α.Η.Π 093458/22.3.2016) 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Αχαρνών 147 στο όνομα WASEEMAKHTAR(Α.Η.Π. 103581/1.4.2016)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΔΙΑΝΑ», ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επί της οδού Ιπποκράτους 7.  (A.H.Π. 058506/23.2.2016 & η 28/2016 πρ.Ε.Π.Ζ.)     (από αναβολή)
 2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ», ιδιοκτησίας ΕΛΛ. ΘΕΑ. Α.Ε.Τ.Ε., επί της οδού Αμερικής 10.   (A.H.Π. 058514/23.2.2016 & η 29/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)       (από αναβολή)
 3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 30/2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)    (από αναβολή)

 

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο αδιέξοδο τμήμα της οδού Σχολείου, Ο.Τ. 91 περ. 60, 1η Δ.Κ. με : α) κατάργηση του προκηπίου (πρασιά) και β) μετατόπιση της οκοδομικής γραμμής (κόκκινη) και σύμπτωση της με την ρυμοτομική γραμμή (πράσινη), όπως ισχύει στο υπόλοιπο Ο.Τ.91 περ.60. (Α.Η.Π 092984/ 22.3.2016)

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος-επιχείρηση αναψυχής (εστιατόριο-καφετέρια μπαρ)» στην οδό Σκουφά 73, της εταιρείας PIGS ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.   (Α.Η.Π 086727/17.3.2016)

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κας NICOLAISA OANA- ALINA σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αρ. 2/19.1.2016 πράξης της Ε.Π.Ζ., με την οποία ανακλήθηκε η υπ΄αρ. 060233/05.03.2015 άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια», στην οδό Σεπολίων 14, λόγω του ότι στερείτο πιστοποιητικό πυροπροστασίας εν ισχύ.   (Α.Η.Π. 083777/15.3.2016)
 2. Ενημέρωση επί της αποστολής ανακοίνωσης από την Περιφέρεια Αττικής για τον φάκελο τροποποίησης ‘Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων’ για το έργο «Εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών παρασκευασμάτων» με φορέα έργου την ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. γ της με αρ. 1649/45/2014 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.    (Α.Η.Π. 060177/24.2.16).
 3. Ενημέρωση επί της αποστολής ανακοίνωσης από την Περιφέρεια Αττικής για τον φάκελο τροποποίησης ‘Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων’ για το έργο «Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», με φορέα έργου τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. γ της με αρ. 1649/45/2014 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.     (Α.Η.Π. 085444/16.3.16).

                                           

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                            Αρ. Πρωτ. : 083172/11.3.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :5

                                                                                 Προς :

 

                                                                                Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,  Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

                                                                                Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

                                                                                  Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 17η  Μαρτίου 2016,  ημέρα Πέμπτηκαι ώρα  10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

 

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο», στην οδό Κόνιαρη 33, στην επωνυμία

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ – Π. ΧΡΥΣΟΣ Ο.Ε.    (Α.Η.Π. 000881/3.1.2014)   (από αναβολή).

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Σμύρνης 13-15,  στο όνομα SHAIDSHAMSULALAM(Α.Η.Π.  056570/22.2.16).
 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Ακαδημίας 78, στο όνομα «Θ.ΡΟΥΣΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  (Α.Η.Π.  056565/22.2.16).
 1.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, στην οδό Αριστοτέλους 56, στο όνομα «GIRGISADEL»  (Α.Η.Π.   038975/8.2.16).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα 4ης, 5ης Δημ. Κοινότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής δένδρου,(πλάτανος) στην οδό Μετοχίτη αρ. 7-9, δεξιά της εισόδου του πάρκινγκ της πολυκατοικίας λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το ριζικό του σύστημα στους υδρομετρητές της ΕΥΔΑΠ.  (Α.Η.Π.  058276/23.2.16).

 

ΔIAΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

 1. Ενημέρωση επί της αποστολής ανακοίνωσης για τον φάκελο τροποποίησης & ανανέωσης ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής, υλοποίηση έργων συντήρησης της γραμμής, κατασκευή και λειτουργία νέας τεχνικής-επισκευαστικής βάσης Πειραιά των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών-Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) Α.Ε. νυν Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. γ της με αρ. 1649/45/2014 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.         (Α.Η.Π.   017913/20.1.16).

 

                                                                                                                                                                  

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. :064570/26.2.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :4

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου,

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Λήψη απόφασης είτε για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο χώρο με στοιχεία ΑΒΓΖΕΔΑ μεταξύ των οδών Αυγερινού και Πλυτά, στα Ο.Τ.17 και 18, στην περιοχή 83, στην 7η Δ.Κ. με αποχαρακτηρισμό του χώρου από «δρόμο» και χαρακτηρισμό του ως «οικοδομήσιμο», όπως φαίνεται στο απόσπασμα του από Νοεμβρίου 2005 τοπογραφικού διαγράμματος πρότασης τροποποίησης των ενδιαφερομένων.

είτε για την

Άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο χώρο με στοιχεία ΑΒΓΖΕΔΑ μεταξύ των οδών Αυγερινού και Πλυτά, στα Ο.Τ.17 και 18, στην περιοχή 83, στην 7η Δ.Κ. με χαρακτηρισμό αυτού ως «δρόμο». (A.H.Π. 060320/24.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης είτε για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στη συμβολή των οδών Μάχης Αναλάτου, Κράτητος και Σουλιέ, στην 2η Δ.Κ. με άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και χαρακτηρισμό των χώρων : α) υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ ως οικοδομήσιμου β) υπό στοιχεία ΑΔΕΙΑ ως πεζοδρόμου και γ) υπό στοιχεία ΕΙΘΗΖΕ ως κοινοχρήστου πρασίνου

Είτε για την

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, στη συμβολή των οδών Μάχης Αναλάτου, Κράτητος και Σουλιέ, στην 2η Δ.Κ. με άρση και επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με τη με αρ. 13450/16.3.2009 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 172/Α.Α.Π.Θ./24.4.2009). (A.H.Π. 060314/24.2.2016)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Παιδικών Εξοχών

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δ. Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2016, με την συμμετοχή παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας. (από αναβολή) (A.H.Π. 058744/23.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Δ. Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. (A.H.Π. 058751/23.2.2016)

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο-μεζεδοπωλείο», στην οδό Κονοπισοπούλου 20, στην επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑΜΠΟΛΗ & ΣΙΑ ΕΕ. (A.H.Π. 038949/8.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο», στην οδό Μιχ.Βόδα 76, στο όνομα PEPAJ BAHRI. (A.H.Π. 038942/8.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο», στην οδό Πατρώου 5, στην επωνυμία Ε.Ε. Γ. ΜΗΤΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ. (A.H.Π. 038958/8.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ-μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο», στην οδό Μηλιώνη 9, στο όνομα Ν.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (A.H.Π. 366085/13.11.15 και η αρ. 349/2015 πρ. Ε.Π.Ζ.)

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΔΙΑΝΑ», ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επί της οδού Ιπποκράτους 7. (A.H.Π. 058506/23.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ», ιδιοκτησίας ΕΛΛ. ΘΕΑ. Α.Ε.Τ.Ε., επί της οδού Αμερικής 10. (A.H.Π. 058514/23.2.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπίδων 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016)

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος (εστιατόριο-σνακ μπαρ)» στην οδό Τσακάλωφ 5, στην εταιρεία HOMELESS CAFÉ E.E. (από αναβολή) (A.H.Π. 024713/26.1.2016)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης του οχήματος με αριθμ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 3582 για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έμπροσθεν του κτηρίου του επί της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 καταργώντας μια θέση ελεγχόμενης στάθμευσης. (A.H.Π. 053680/18.2.2016)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης επί του με Α.Η.Π.037981/08.02.16 έγγραφου της κας Ελευθερίας Τορναζάκη κατοίκου Αθήνας, σχετικα με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψαροταβέρνα ΚΡΗΤΗ» επί της οδού Αγίου Θωμά 18 & Αλεξανδρουπόλεως 55 με ιδιοκτήτρια την κα Ξένου Ειρήνη & επιχειρηματίες τους Μανουσιουδάκη Σταύρο & Κουτσάκη Ελισάβετ. (A.H.Π. 037981/8.2.2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30