Ποιότητα Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ. : 398184/16.12.2016

                                                                                                                                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 23

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,Ηλία Βλαχάκη, Μαρία ΣτρατηγάκηΧριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Βαφειάδη, Ρήγα Αξελό, Πέτρο Κωνσταντίνου.

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ε. Λαμπρακάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 21η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση του πιο κάτω θέματος, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ρόδας παρατήρησης επί της Πλ. Συντάγματος για το διάστημα από 20/01/2017 έως 20/03/2017, καθώς και για την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου 500 τ.μ για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων επί της Πλ. Συντάγματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

N. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     Αρ. Πρωτ. : 388933/ 8.12.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 22

                                                                                    Προς :

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,   Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ε. Λαμπρακάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 13η  Δεκεμβρίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 • 1.Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αμιγής επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στην οδό Αχαρνών 147 , στο όνομα WASΕEMAKHTAR.(Α.Η.Π. 371182/23.11.2016 και η υπ΄αρ.197/6.12.2016 πράξη  Ε.Π.Ζ)(από αναβολή) (6η Δ.Κ.)

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Κ.Υ.Ε.

2.Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας λειτουργίας «μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός επιχείρησης αναψυχής (παραδοσιακό καφενείο)», στην οδό Αχαρνών 226, στο όνομα ALMASRISBEA(378192/29.11.2016)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

3.Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών έμπροσθεν της εισόδου του Αιγινήτειου Νοσοκομείου στην οδό Διονυσίου Αιγινήτου 1 και της εισόδου των εξωτερικών ιατρείων, έναντι αυτού, στην οδό Διονυσίου Αιγινήτου 6.   (Α.Η.Π 383402/2.12.2016) (1η Δ.Κ)

4.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό προτεραιότητας της οδού Πλάτωνος έναντι της οδού Κερατσινίου και την τοποθέτηση της σχετικής κατακόρυφης σήμανσης.   (Α.Η.Π 374861/28.11.2016) (4η Δ.Κ)

5.Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού Τιτάνων.    (Α.Η.Π 374864/28.11.2016) (6η Δ.Κ)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 6.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση της με αρ.89/25.1.2010 πράξης του Δ.Σ  που αφορά στην ευρείας κλίμακας τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, με θεσμοθέτηση των ήδη κατασκευασμένων- σε τμήματα οδών ή ευρέων κοινοχρήστων χώρων – πεζοδρόμων, χωροθετημένων και στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων.    (Α.Η.Π 378597/30.11.2016)

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων Χώρων

 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη των κάτωθι κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017 : α) περιοχή πλατείας Πλαστήρα - 2η Δ.Κ. και συγκεκριμένα στην οδό Αρχιμήδους (με αρίθμηση 2-14 και 1-9), στην οδό Πρόκλου (με αρίθμηση 2-8 και 1-13) και στην πλατεία Νικ. Πλαστήρα (με αρίθμηση 1-6) και β) περιοχές της 1ης Δ.Κ. και συγκεκριμένα στην πλατεία Παλαιών Ανακτόρων, στην πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου, στην πλατεία Ρηγίλλης, στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας και καθ΄όλο το μήκος της οδού Χάρητος.    (Α.Η.Π 381152/1.12.2016)

                                                                                                                         Η     ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

N. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     Αρ. Πρωτ. : 378365/30.12.16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21

                                                                                    Προς :

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,   Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ε. Λαμπρακάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 6η  Δεκεμβρίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Δράκου 16,  στο όνομα  ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.   (Α.Η.Π. 315004/10.10.2016 και η υπ΄αρ. 175/22.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

(1η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια» στην οδό Ψαρών 40, στο όνομα PERWEZSHARIFI. (Α.Η.Π 362921/16.11.2016 και η υπ΄αρ. 182/22.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)  (από αναβολή) (1η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Νικηφόρου 6, στο όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΟΥΦΗΣ. (Α.Η.Π 325945/ 17.10.2016 και η υπ΄αρ. 174/1.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)  (από αναβολή) (1η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ με παρασκευαστήριο» στην οδό Πανεπιστημίου 57 , στην επωνυμία ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ. (Α.Η.Π. 371198/ 23.11.2016) (1η Δ.Κ.)
 2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο-αναψυκτήριο-καφενείο» στην οδό Αιόλου 31 ,στην επωνυμία ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. (Α.Η.Π.371173/ 23.11.2016) (1ηΔ.Κ.)

 3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια » στην οδό Υμηττού 73 , στην επωνυμία BASHER- JOUNALABEDIN. Ο.Ε. (Α.Η.Π. 371384/ 23.11.2016) (2η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Τροίας 49-51,στο όνομα ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ. (Α.Η.Π.371113/ 23.11.2016) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αμιγής επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» στην οδό Αχαρνών 147 , στο όνομα WASΕEMAKHTAR. (Α.Η.Π. 371182/ 23.11.2016) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο-αναψυκτήριο» στην οδό Αχαρνών 163 , στο όνομα BORISLAVOVSVETOSLAV- VASILEV. (Α.Η.Π. 371282/ 23.11.2016) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο» στην οδό Αριστοτέλους 109 , στο όνομα BASHERMDABUL.

(Α.Η.Π. 371374/ 23.11.2016) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο-καφετέρια» στην οδό Αχαρνών 234, στο όνομα KURTIARBEN. (Α.Η.Π.371108/ 23.11.2016) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείο-εστιατόριο» στην οδό Αγ.Μελετίου 137, στο όνομα HAKIMALIKHIL.     (Α.Η.Π 325947/ 17.10.2016 και η υπ΄αρ. 176/22.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)   (από αναβολή) (6η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ» στην οδό Πανόρμου 70-72,στην επωνυμία Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΕΡΗΣ Ε.Ε. (Α.Η.Π. 371350/ 23.11.2016) (7η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Λ.Ριανκούρ 20, στο όνομα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. (Α.Η.Π.371337/ 23.11.2016) (7η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Σεβαστοπούλου 43, στο όνομα ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. (Α.Η.Π.371177/ 23.11.2016) (7η Δ.Κ.)

Τμημα Χορήγησης Αδειών Κ.Υ.Ε

 1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας «μικτής επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια)»,επί της οδού Νικηφόρου 18 & Σατωβριάνδου, στο όνομα KADIRARSLAN. (Α.Η.Π. 370260/22.11.2016)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα  Αδειοδοτήσεων

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση στη διαμόρφωση του πεζοδρομίου έμπροσθεν του μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου με πλυντήριο, στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού 32 και Πυθέου που εγκρίθηκε με τις υπ΄αρ. 1061/24.9.2016 και 1774/12.9.2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.(Α.Η.Π. 341424/31.10.2016 και η υπ΄αρ. 185/22.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή

Τμήμα  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι την θεσμοθέτηση των πεζοδρόμων Ιβύκου & Ευφορίωνος. (Α.Η.Π. 362371/15.11.2016 και η υπ΄αρ. 188/22.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (2η Δ.Κ.) (από αναβολή)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

N. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     Αρ. Πρωτ. : 367178/18.11.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 20

                                                                                    Προς :

                                                                          Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη,   Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη,  Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου,  Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη,  Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

                                                                          Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

                                                                          Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων
 2. κ. Ε. Λαμπρακάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.
 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων
 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.
 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.
 6. Δημοτικές Παρατάξεις

  Σας καλούμε να προσέλθετε την 22η  Νοεμβρίου 2016,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Δράκου 16,  στο όνομα  ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.   (Α.Η.Π. 315004/10.10.2016 και η υπ΄αρ. 167/1.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείο-εστιατόριο» στην οδό Αγ.Μελετίου 137, στο όνομα HAKIMALIKHIL.     (Α.Η.Π 325947/ 17.10.2016 και η υπ΄αρ. 170/1.11.2016 πρ. Ε.Π.Ζ.)   (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 9, στην επωνυμία EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.  (Α.Η.Π 325942/17.10.2016 και η υπ΄αρ. 169/1.11.2016)(από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο» στην οδό Λυσίου 15, στο όνομα ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ.   (Α.Η.Π 343586/1.11.2016). 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο» στην οδό Σκιάθου 113-115 & Ταυγέτου 56, στο όνομα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.   (Α.Η.Π 343583/1.11.2016) 

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών» στην οδό Βουλής 44, στο όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.    (Α.Η.Π 343520/1.11.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «πιτσαρία» στην οδό Αγ. Λαύρας 55, στο όνομα ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ.   (Α.Η.Π 362927/16.11.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια» στην οδό Ψαρών 40, στο όνομα PERWEZSHARIFI.   (Α.Η.Π 362921/16.11.2016).

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα  Μελετών

 1.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης με θέμα «Πιλοτική παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του εμπορικού τριγώνου (1η Δ.Κ.).

 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα 4ης, 5ης Δ.Κοινότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κοπής δένδρων (κουτσουπιές) και αντικατάστασή τους με άλλα, στην οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου 9-11 και 13.     (Α.Η.Π. 339064/27.10.2016)   

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τμήμα  Αδειοδοτήσεων

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση στη διαμόρφωση του πεζοδρομίου έμπροσθεν του μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου με πλυντήριο, στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού 32 και Πυθέου που εγκρίθηκε με τις υπ΄αρ. 1061/24.9.2016 και 1774/12.9.2016 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.   (Α.Η.Π. 341424/31.10.2016)  

Τμήμα  Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης στο πολιτικό κόμμα ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ στην οδό Ψαρών 11-13.    (Α.Η.Π. 362397/15.11.2016)   (1η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση φορτοεκφόρτωσης – τροφοδοσίας & επιβίβασης-αποβίβασης πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία  « CITYCIRCUS» μήκους 5,00 μέτρων στην οδό Σαρρή 18 πριν τη συμβολή με την οδό Σαχτούρη, με αντίστοιχη κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης κατοίκων.   (Α.Η.Π. 315604/11.10.2016)   (1η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου μέχρι την θεσμοθέτηση των πεζοδρόμων Ιβύκου & Ευφορίωνος.    (Α.Η.Π. 362371/15.11.2016)    (2η Δ.Κ.)

 1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην διασταύρωση της οδού Νιρβάνα με τον πεζόδρομο Στρατηγού Δαγκλή. (Α.Η.Π. 362404/15.11.2016)    (5η Δ.Κ.)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

N. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 339547/27.10.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :19

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 1η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Δράκου 16, στο όνομα ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. (Α.Η.Π. 315004/10.10.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείο –σνακ μπαρ» στην οδό Πατησίων 257, στην επωνυμία ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. (Α.Η.Π 314993/ 10.10.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ψητοπωλείο-εστιατόριο» στην οδό Αγ.Μελετίου 137, στο όνομα HAKIM ALI KHIL. (Α.Η.Π 325947/ 17.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 9, στην επωνυμία EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. (Α.Η.Π 325942/17.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφέ-μπαρ» στην οδό Λ.Γαλατσίου 9-11, στο όνομα MAJO MANNAN. (Α.Η.Π 315011/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Νικηφόρου 6, στο όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΟΥΦΗΣ. (Α.Η.Π 325945/ 17.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο» στην οδό Σοφοκλέους 47, στο όνομα NADEEM MUHAMMAD. (Α.Η.Π 325943/17.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης αναψυχής-μπαρ» στην οδό Λέκκα 23-25, στην επωνυμία ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ε.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                              Αρ. Πρωτ. : 332715/21.10.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :18

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 1. Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 5 της με αρ. οικ. 1649/45/2014 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Σταθμός Μετεπιβίβασης Συγγρού-Φιξ». (Α.Η.Π. 279396/12.9.2016)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περιφέρεια Αττικής

 1. Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2γ της με αρ. οικ. 1649/45/2014 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επί του φακέλου ανανέωσης Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ξενοδοχειακή μονάδα- ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ». (Α.Η.Π. 276562/9.9.2016)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα Μελετών

 1. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» και «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (deck) και διαχωριστικών στοιχείων, έμπροσθεν των καταστημάτων «ΒΕΝΕΤΗΣ» και «ΜΕΕΤ ΜΕ», επί της πλατείας Ομονοίας. (1η Δ.Κ.) (Α.Η.Π. 199167/23.6.2016) (από αναβολή)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Κυδαντιδών 21, στο όνομα ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ. (Α.Η.Π 275325/8.9.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο - μπαρ» στην οδό Ανταίου 3, στην επωνυμία ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Η.Π 276665/9.9.2016) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 315976/11.10.2016 & η 147/20.09.2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Κρησίλα 19, στο όνομα CERE MILIKA. (Α.Η.Π 292941/21.9.2016) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κυλικείο» στην οδό Λ. Μεσογείων 154 (εντός νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς) στο όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ. (Α.Η.Π 279774/12.9.2016 και η υπ΄αρ. 146/20.9.2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» στην οδό Δράκου 16, στο όνομα ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Α.Η.Π. 315004/10.10.2016)

 1. A) Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) επί της οδού Αρχιμήδους 1 και Πρόκλου με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «CHELSEA HOTEL». (Α.Η.Π. 332380/21.10.2016)

B) Λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’αριθμ.133/2016 πρ. της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια) επί της οδού Αρχιμήδους 1 και Πρόκλου με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και με διακριτικό τίτλο «CHELSEAHOTEL». (Α.Η.Π. 315037/10.10.2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 305455/30.9.2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ :17

Προς :

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη,

Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη

Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου,

Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου,

Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη,

Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :

Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο,

Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

Κοινοποίηση :

 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων

 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ.

 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 4η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

 1. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Κρησίλα 19, στο όνομα CERE MILIKA. (Α.Η.Π 292941/21.9.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κυλικείο» στην οδό Λ. Μεσογείων 154 (εντός νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς) στο όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ. (Α.Η.Π 279774/12.9.2016 και η υπ΄αρ. 146/20.9.2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τμήμα Μελετών

 1. Λήψη απόφασης επί της με αρ. 126/13.7.2016 πράξης του συμβουλίου της 7ης Δ.Κ. που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Καθαίρεση υπογείου κτίσματος στην πλατεία Αγ. Θωμά και διαμόρφωση του υπέργειου χώρου». (Α.Η.Π. 271930/6.9.2016 και η υπ΄αρ. 150/20.9.2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ - καφετέρια» στην οδό Αρκάδων 4, στην επωνυμία ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΚΑΓΙΑΛΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Μ. Ο.Ε. (Α.Η.Π 276700/9.9.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Κυδαντιδών 21, στο όνομα ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ. (Α.Η.Π 275325/8.9.2016)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο - μπαρ» στην οδό Ανταίου 3, στην επωνυμία ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Η.Π 276665/9.9.2016)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» και «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (deck) και διαχωριστικών στοιχείων, έμπροσθεν των καταστημάτων «ΒΕΝΕΤΗΣ» και «ΜΕΕΤ ΜΕ» αντίστοιχα, επί της πλατείας Ομονοίας.

 1. Ενημέρωση για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο-σνακ μπαρ» στην οδό Τρώων 51-53 στην επωνυμία ΑΝΤΕΤΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, σχετικά με την υπ΄αρ. 111/5.7.2016 πράξη της Ε.Π.Ζ. και το με Α.Η.Π. 287621/19.9.2016 υπόμνημα των κατοίκων Πετραλώνων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π.ΓΚΟΥΜΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                      ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                            Αρ. Πρωτ. : 291175/20.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 16

Προς : Τα τακτικά μέλη κ.κ. : Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη, Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου, Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου, Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη, Στυλιανό Λάμπρου.                                        Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. : Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.                                                                                                                                                                               Κοινοποίηση : 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α. 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α. 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος.Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι έχει ορισθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης η 28/09/2016 ήτοι:

 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

1. Συζήτηση επί της επανεπιβολής ή μη της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο επί των οδών Λεωφ.Ιωνίας και Τραλλέων (Ο.Τ.108, περ.94,της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ) μετά το με αρ. 351/2015 Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Η.Π. 283143/14.9.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                 Π.ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                         Αρ. Πρωτ. : 287050/16.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 15                                                                                                

 Προς : Τα τακτικά μέλη κ.κ. : Eλένη Mυριβήλη,   Φίλιππο Δραγούμη, Ηλία Βλαχάκη, Μαρία  Στρατηγάκη Χριστίνα Βασιλείου, Αθήνα Ζαφειροπούλου, Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου, Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη, Στυλιανό Λάμπρου.

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. : Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.

Κοινοποίηση : 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α. 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α. 6. Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την 20η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια» στην οδό Πατησίων 49 & Αβέρωφ 1 στο όνομα ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. (Α.Η.Π 249697/8.8.2016 & η 131/29.8.16 πρ. της Ε.Π.Ζ) (από αναβολή)

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ταβέρνα» στην οδό Δημοφώντος 80 στο όνομα ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ. (Α.Η.Π 264829/30.8.2016)

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Τ. Φιλήμονος & Κοτυαίου στο όνομα PAGUNI VASILLO. (ΠΑΓΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΩ) (Α.Η.Π 264838/30.8.2016)

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο…καφετέρια» στην οδό Καψάλη 10 στην επωνυμία ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.. (Α.Η.Π 264824/30.8.2016)

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κυλικείο» στην οδό Λ. Μεσογείων 154 (εντός νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς) στο όνομα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ. (Α.Η.Π 279774/12.9.2016) Τμήμα Θεαμάτων & Λοιπών Χώρων

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου με την ονομασία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ», ιδιοκτησίας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ, επί της οδού Ευμολπιδών 45. (A.H.Π. 058493/23.2.2016 & η 113/5.7.2016 πρ. της Ε.Π.Ζ.) (από αναβολή)

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θερινού κινηματογράφου «ΑΘΗΝΑΙΑ», στην οδό Χάρητος 50 & Σπευσίππου, στην επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Η.Π. 238141/26.7.2016) Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τμήμα Μελετών

8. Λήψη απόφασης για την επανέγκριση της μελέτης «Ανάπλαση πεζόδρομου Κοσμά Μπαλάνου από την οδό Τριβωνιανού έως οδό Μ. Μουσούρου,( 2η Δ.Κ).». (Α.Η.Π. 249721/8.8.2016) 9. Λήψη απόφασης επί της με αρ. 126/13.7.2016 πράξης του συμβουλίου της 7ης Δ.Κ. που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Καθαίρεση υπογείου κτίσματος στην πλατεία Αγ. Θωμά και διαμόρφωση του υπέργειου χώρου». (Α.Η.Π. 271930/6.9.2016)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

10. Συζήτηση επί της επανεπιβολής ή μη της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο επί των οδών Λεωφ.Ιωνίας και Τραλλέων (Ο.Τ.108, περ.94,της 5 ης Δημοτικής Κοινότητας ) μετά το με αρ. 351/2015 Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Η.Π. 283143/14.9.2016)

                                                                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                      ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                                Π.ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                                                                                                                     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 261894/25.08.2016                                                                                                                   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 14                                                                                              Προς : Τα τακτικά μέλη κ.κ. : Eλένη Mυριβήλη, Φίλιππο Δραγούμη, Ηλία Βλαχάκη, Μαρία Στρατηγάκη Χριστίνα Βασιλείου, Αθηνά Ζαφειροπούλου, Αθηνά-Ελευθερία Αγγελοπούλου, Νικήτα Κακλαμάνη, Νικόλαο Αβραμίδη, Στυλιανό Λάμπρου.                                 Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. : Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βαφειάδη Νικόλαο, Αξελό Ρήγα, Κωνσταντίνου Πέτρο.                                                                                                                                                                                                       Κοινοποίηση : 1. κ. Γ. Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων 2. κ. Ν. Παπαχελά, Πρόεδρο Δ.Σ. 3. Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων 4. κ. Λ. Καστανάκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Α. 5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α. 6. Δημοτικές Παρατάξεις

                                            Σας καλούμε να προσέλθετε την 29η Aυγούστου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:

                                                                     Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                              Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος «ψητοπωλείο-εστιατόριο», στην οδό Μάρνη 55, στο όνομα FEREG MIRAN. (Α.Η.Π. 229988/19.07.2016)

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος «καφετέρια- σνακ μπαρ», στην οδό Ζερβουδάκη 62, στο όνομα ΛΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ. (Α.Η.Π. 220913/11.07.2016)

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος «σνακ-μπαρ με παρ/ριο» στην οδό Καμπάνη 2-4, στο όνομα ΠΑΦΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. (Α.Η.Π. 210286/01.07.2016)

 4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια» στην οδό Πατησίων 49 & Αβέρωφ 1 στο όνομα ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. (Α.Η.Π 249697/8.8.2016)

5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο» στην οδό Ιάσωνος 25 στο όνομα SUN YIRU (Α.Η.Π 249689/8.8.2016) Τμήμα Χορήγησης Αδειών και Ρυθμίσεων Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη :α) κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.60, β) οριοθέτηση νέας θέσης επί της οδού Πειραιώς αρ.8 και γ) μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου Α.Α.Π. κ. Ευάγγελου Πολύζου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ.60 σε νέα θέση επί της οδού Πειραιώς αρ.8. (Α.Η.Π. 201044/24.06.2016)                                                                                             Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                               Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης.

7. Λήψη απόφασης για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης και απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού Ανδρεάδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βικέλα και Ηλιοπούλου. (Α.Η.Π. 229243/19.7.2016)

8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση προτεραιότητας: α) της οδού Αρματολών & Κλεφτών έναντι της οδού Αργυρουπόλεως και β) της οδού Μπουκουβάλα έναντι της οδού Λάμπρου Κατσώνη. (Α.Η.Π. 229248/19.7.2016) Τμήμα Αδειοδοτήσεων

9. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη κιγκλιδώματος επί του πεζοδρομίου της οδού Πανεπιστημίου 31. (Α.Η.Π. 213588/05.07.2016)

                                                                                      Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                            Τμήμα Πρασίνου 6ης ,7ης Δημοτικής Κοινότητας

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής δένδρου (ευκάλυπτος) εντός του προαύλιου χώρου των 93ου και 119ου Νηπιαγωγείων στην οδό Χιλιανδαρίου 4 και την αντικατάσταση του. (Α.Η.Π. 228582/18.07.2016) Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ Τμήμα Toπογραφικού Σχεδιασμού

11. Λήψη απόφασης για έγκριση νέας Υψομετρικής Μελέτης της οδού Α/Τ Βέλους μεταξύ των οδών Μαρκόνι και Ναυτικού στην περιοχή Ελαιώνα του Δ. Αθηναίων στη 3η Δ.Κ. (Α.Η.Π. 230717/19.7.2016) ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

12. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «LIV» της ISLAM MD SAIFUL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην οδό Τριπτολέμου 35.(Α.Η.Π 236373/25.7.2016) 2                                                                                                                     ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

13. Συζήτηση επί του θέματος που αφορά στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ-καφετέρια» με την επωνυμία « CHELSEA HOTEL» που βρίσκεται στην οδό Αρχιμήδους 1 & Πρόκλου.

14. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της υπ΄αρ. 110/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ., με την οποία ανακλήθηκε η υπ΄αρ.495315/21.1.15 άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-μπαρ», επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη 30, στο όνομα ELSHEMY MOHAMED SAMEH. (Α.Η.Π 236849/25.7.16)

                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                        ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                                                                               Π.ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30