Ποιότητα Ζωής

Σας καλούμε να προσέλθετε την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε
συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε & Επιχειρήσεις

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «(μικτό) εστιατόριο-αναψυκτήριο» στην οδό Ερμού 2, στην επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». (Α.Η.Π. 205426/14.7.2017 και η 225/2017 πρ.της Ε.Π.Ζ) (1η Δ.Κ) (από αναβολή)

                                                                                                17η Συνεδρίαση

Σας καλούμε να προσέλθετε την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε & Επιχειρήσεις

1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «(μικτό) εστιατόριο-αναψυκτήριο» στην οδό Ερμού 2, στην επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». (Α.Η.Π. 205426/14.7.2017) (1η Δ.Κ) (από αναβολή)

2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο-σνακ μπαρ» στην οδό Ευαγγελιστρίας 7, στην επωνυμία «ΚΑΜΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ & ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΣTΙΑΣΗΣ ΕΠΕ». (Α.Η.Π. 241901/29.8.2017) (1 η Δ.Κ)

3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφετέρια-αναψυκτήριο» στην οδό Μητροπόλεως 52, στην επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΗΣ ΟΕ». (Α.Η.Π. 241907/29.8.2017) (1 η Δ.Κ)

4. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «σνακ μπαρ-καφετέρια-μπαρ» στην οδό Χαβρίου 2 & Κολοκοτρώνη 22, στην επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΕ». (Α.Η.Π. 241913/29.8.2017) (1 η Δ.Κ)

 5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «καφενείο» στην οδό Γ. Ολυμπίου 5-7, στο όνομα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ». (Α.Η.Π. 241922/29.8.2017) (1 η Δ.Κ)

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο» στην οδό Τριβωνιανού 17 στην επωνυμία ΜΙΣΗ ΝΟΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Ε.Π.Ε. (Α.Η.Π. 133177/11.5.2017 και η υπ΄αρ. 149/24.5.2017 πρ. ΕΠ.Ζ) (2η Δ.Κ) (από αναβολή)

7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «εστιατόριο - καφενείο» στην οδό Βρανά 45, στο όνομα «ΠΕΪΝΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ». (Α.Η.Π. 205393/14.7.2017 ) (7η Δ.Κ) (από αναβολή)

8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «αναψυκτήριο με σκεύη μίας χρήσεως» στη Λ. Κατεχάκη 37Α , στο όνομα «ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΟΙΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ». (Α.Η.Π. 205403/14.7.2017) (7η Δ.Κ) (από αναβολή)

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Π. Κυριακού 10 έμπροσθεν της εισόδου του 15ου Δημοτικού Σχολείου. (Α.Η.Π. 212239/21.07.2017) (4η Δ.Κ) (oρθή επανάληψη μετά τη διαβούλευση)

                                                                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                                 N. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε την 30η Aυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 12η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε
συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 28 η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε
συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 07η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε
συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 24η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31