Ποιότητα Ζωής

 19ηΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σας καλούμε να προσέλθετε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση,
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:
 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε & Επιχειρήσεις
1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της υπ’αριθμ. 127/2018 πρ. της Ε.Π.Ζ. κατόπιν του με
Α.Η.Π.221181/10.9.2018 εγγράφου του κ.MOJKOM KOCI σχετικά με Κ.Υ.Ε. « πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής - πρατήριο άρτου», στην οδό Πατησίων 170, στην επωνυμία «ΠΗΓΗ ΑΡΤΟΥ ΕΠΕ». (6η
Δ.Κ) (Α.Η.Π. 221181/10.9.2018 και η 127/29.8.2018 πρ. Ε.Π.Ζ.)
2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«κομμωτήριο», στην οδό Μηθύμνης 30, στην επωνυμία «NTEPPE EBOUEL JEANNINE». (6η Δ.Κ)
(Α.Η.Π. 164827/26.6.2018 και η 128/11.7.2018 πρ. Ε.Π.Ζ. ) (από αναβολή)
3. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«καφενείο», στην συμβολή των οδών Δεκελέων 2 & Περσεφόνης 61,στο όνομα « ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ».(Α.Η.Π. 231058/19.9.2018).

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 0:30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 1 6 Μαρτίου 2018 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 1 :00 π.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 13 Μαρτίου 2018 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 1 0 :30 π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31