Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 2 του μηνός Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Νομική Δ/νση

1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 224/2018 πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου (Β’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το μέρος που κρίθηκε ότι: Κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων μεταξύ αφενός του Δήμου Αθηναίων και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Δ.Β.Α.) και αφετέρου των εταιρειών α) “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ως προς τα είδη της Ομάδας 7 και β) “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΚΗ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ως προς τα είδη των Ομάδων 10, 11, 12, 17, 20 και 23, Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για τα είδη της Ομάδας 20, 2 Κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ως προς τα είδη των Ομάδων 10, 11, 12, 17 και 20. (Α.Π.197182/01.08.2018). Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ανάκλησης λήγει την 14.08.2018, καθώς και στην ανάγκη υπογραφής των εν λόγω συμβάσεων το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια τροφίμων για τους ανωτέρω Δημοσυντήρητους Φορείς του Δήμου Αθηναίων.

 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                             Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30