Σας καλούµε να προσέλθετε την Παρασκευή 22 του µηνός Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέµατος:

∆/νση Οικονοµικών

1. Έγκριση για την 5η αναµόρφωση προϋπολογισµού 2018. (Α.Π. 160945/21.06.2018). Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη έγκαιρου ̟ρογραµµατισµού ̟ροµήθειας και εγκατάστασης εορταστικού στολισµού της ̟όλης.

                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                Α.ΒΑΡΕΛΑΣ- ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31