Άλλες ενημερώσεις

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ (ΧΕΥΔΕΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

«Τη Δευτέρα εδώ κανονικά θα αρχίσουν τα μαθήματα. Είναι μια σημαντική στιγμή για την πόλη, είναι μια ιστορική στιγμή και για την περιοχή της πλατείας Βικτωρίας, το γεγονός ότι αυτός ο χώροςτο πρώην 2ο Γυμνάσιο Αρρένων, θα λειτουργήσει πάλι ως σχολείοτιμώντας μάλιστα καιτη μνήμη του Θεόδωρου Αγγελοπούλου, αφού παίρνει το όνομα του μεγάλου σκηνοθέτη που ήταν ένας από τους πολλούς σημαντικούς αποφοίτους του σχολείου. Παραδίδουμε το έργο αυτό, που έγινε με ευρωπαϊκούς πόρους, στην πόλη της Αθήναςμε υψηλόαίσθημα υπερηφάνειας, καθώς το παιδί βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες του δήμου Αθηναίων»

 

                                                                                                                                       Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Αθηναίων: Επιχείρηση καθαριότητας αύριο σε Πεδίον του Άρεως, Άλσος Ευελπίδων, Άλσος Φινοπούλου και πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε μία ευρεία επιχείρηση καθαριότητας, σε τρία σημεία της Αθήνας, που αν και δεν βρίσκονται στην αρμοδιότητα του δήμου Αθηναίων είναι ωστόσο κομβικής σημασίας για τη ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας, προχωρεί αύριο Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, η Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων. Η επιχείρηση θα αρχίσει τις 7 το πρωί και θα γίνει παράλληλα στο Πεδίον του Άρεως, την Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς και το Άλσος Φινοπούλου (Γκύζη), που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρεια Αττικής, και στο Άλσος Ευελπίδων, που ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

                                                                                                                                                  Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης θα υποδεχθεί την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στις 13.15, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα,τον πρόεδρο του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της ΕυρώπηςJean Claude Frecon, ο οποίος θα συνοδεύεται από την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου.

     

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η θέση του δήμου Αθηναίων στη διαβούλευση επί της πρότασης νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 

Άρθρο 1

Στην παρ. 4 αναφέρεται κρατική αρμοδιότητα για την επιβολή περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα. Συνάγεται, εξ αντιδιαστολής, ότι καταργείται η δικαιοδοσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τοπικές κανονιστικές πράξεις, στο βαθμό που οι τελευταίες θέτουν περιορισμούς σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες;

Άρθρο 15 - ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα

Η παράγραφος 8 της προτεινόμενης διάταξης είναι ασαφής. Γενικότερα, όμως, παρατηρείται ένας συγκεντρωτισμός στο μηχανισμό ελέγχου, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να εξαρτώνται, για την άσκηση της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, από τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος και την προτυποποίηση διαδικασιών και εγγράφων που γίνεται από την κεντρική υπηρεσία. Δεν είναι δεδομένο, μάλιστα, ότι η προτυποποίηση αυτή θα γίνεται κατά τρόπο που προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου και, ειδικά, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ο Δήμος αυτός πρέπει να ελέγχει.

Άρθρο 16 - κυρώσεις

Οι κυρώσεις που σχετίζονται με την παράβαση γνωστοποίησης είτε της έναρξης λειτουργίας ενός κυε, είτε της μεταβολής των στοιχείων του, είναι χρηματικές. Δεν μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της λειτουργίας του. Επομένως, δεν υπάρχει σοβαρό αντικίνητρο για κάποιον επιχειρηματία να ξεκινήσει μία δραστηριότητα χωρίς γνωστοποίηση, χωρίς υποτυπώδη έλεγχο της νομιμότητάς της. Ένα τέτοιο καθεστώς θα έχει και δύο ακόμη συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι μπορούν να γίνονται “αρπαχτές”, δηλαδή επιχειρήσεις που θα ξεκινούν και θα σταματούν τη λειτουργία τους χωρίς ποτέ να ελεγχθούν, με σκοπό ένα πρόσκαιρο κέδρος - τέτοιες επιχειρήσεις θα δυσφημίζουν πολύ σοβαρά το τουριστικό προϊόν Δήμων, όπως ο Δήμος Αθηναίων. Η δεύτερη είναι ότι θα συστήνονται επιχειρήσεις με χρήση παρένθετων προσώπων, τα οποία δεν θα έχουν ατομική περιουσία, ώστε οι συνέπειες ενός διοικητικού προστίμου να είναι ουσιαστικά μηδαμινές γι’ αυτούς. Θα επεκταθεί, δηλαδή, η πρακτική του “αυτοφωράκια” εκτός από τις ποινικές, και στις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 29 - γνωστοποίηση στα κυε

Η μόνη προϋπόθεση που θα ελέγχεται για τη δραστηριότητα θα είναι η συμφωνία της με τις πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις (αφού γι’ αυτές είναι αρμόδια η υπηρεσία Δόμησης). Έτσι, όμως, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται η συμβατότητα μιας χρήσης με τοπικές κανονιστικές πράξεις, δηλαδή εμμέσως αφαιρείται η σχετική αρμοδιότητα των Δήμων.

Άρθρο 30 - κατάργηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Αφαιρείται από τους Δήμους ένα εργαλείο για τον έλεγχο παραβατικών συμπεριφορών σε ένα τομέα ιδιαιτέρως ευαίσθητο. Σε περιοχές μεικτής χρήσης θα μπορεί ένας επιχειρηματίας να παραβιάζει το νόμο με μόνο φόβο κάποιο πρόστιμο ή μία πταισματικού χαρακτήρα δίωξη, χωρίς να καταλείπεται κάποιο εργαλείο για την προστασία των συμφερόντων των κατοίκων. Η αυθαιρεσία ουσιαστικά θεσμοθετείται με αυτή τη διάταξη.

Άρθρο 31 - κοινόχρηστοι χώροι

Η υπηρεσία που θα χορηγεί την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου δεν θα γνωρίζει τις υγειονομικές προϋποθέσεις του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δεσμεύεται δημόσιος χώρος, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα ήταν απαραίτητος για τη λειτουργία ενός κ.υ.ε.

Άρθρο 38

Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι η προσωρινή και οριστική αφαίρεση αδείας λειτουργίας στις επιχειρήσεις, όπου απαιτείται γνωστοποίηση (όπως στα κ.υ.ε.), αντικαθίσταται από την προσωρινή και οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. Ωστόσο, η κύρωση αυτή καθίσταται άνευ νοήματος σε ένα καθεστώς απλής γνωστοποίησης, στο οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα στη Διοίκηση ν’ αρνηθεί να επιτρέψει τη λειτουργία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας. Δηλαδή μία επιχείρηση τιμωρείται με οριστική διακοπή λειτουργίας. Την επομένη ημέρα γνωστοποιεί ότι ξεκινά εκ νέου τη λειτουργία της. Με ποια νομοθετημένη διαδικασία θα της απαγορευθεί η επανεκκίνηση της λειτουργίας της (δηλαδή ουσιαστικά η εφαρμογή της κύρωσης της οριστικής διακοπής);

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Γ. Καμίνης: «Στα Εξάρχεια κάποιοι κάνουν επαναστατική γυμναστική στην πλάτη μιας γειτονιάς που δε νιώθει ασφαλής».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Για το τι προτίθεται να κάνει σχετικά με τις καταλήψεις των κτιρίων

Γ.ΚΑΜΙΝΗΣ: «Η κατάσταση υπερβαίνει κάθε ανεκτό όριο, γιατί δεν επιτρέπεται ούτε οι πρόσφυγες να διαμένουν σε συνθήκες απαράδεκτες, ούτε να επηρεάζεται η ζωή των γειτονιών της Αθήνας. Οπότε καλώ την Πολιτεία να πάρει τα μέτρα της.  Από την πλευρά μου, είμαι διατεθειμένος, εκπροσωπώντας το δήμο Αθηναίων, να συμβάλω στη στέγαση ενός ικανού αριθμού ανθρώπων».

Για τα Εξάρχεια

 Γ.ΚΑΜΙΝΗΣ: «Η περιοχή εξακολουθεί να είναι μια περιοχή ζωντανή, αλλά έχει πλέον παρεισφρύσει και το κοινό έγκλημα. Αυτό το οποίο είδαμε προ μηνός, να σκοτώνεται μέρα μεσημέρι εν μέση οδώ, ένας άνθρωπος από μια ομάδα πολιτών οι οποίοι διεκδικούν αυτοί πλέον να επιβάλουν το νόμο, είναι μια περίπτωση αυτοδικίας. Είναι απαράδεκτο πλέον φαινόμενο που δείχνει την απουσία της Πολιτείας. Βλέπουμε δημόσιες υπηρεσίες, τα ταχυδρομεία, λ.χ, να αποχωρούν. Βλέπουμε παραδοσιακοί χώροι εστίασης, πολιτιστικοί χώροι, όπως το Φλοράλ, να κλείνουν. Είναι, λοιπόν, μια κατάσταση εδώ και πολύ καιρό "στο κόκκινο". Εγώ προκάλεσα μια ολόκληρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κάτοικοι στα Εξάρχεια δεν ζουν με την πεποίθηση, με το αίσθημα, ότι είναι ασφαλείς. Και το χειρότερο είναι ότι πολλοί φοβούνται να το πουν αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα, όπως εκφράζεται. Σε μια γειτονιά στην καρδιά της πρωτεύουσας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να φοβούνται να διαμαρτυρηθούν και να κατονομάσουν το πρόβλημα το οποίο τους απασχολεί. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει».

Για την χθεσινή επίθεση στο σπίτι του Α. Φλαμπουράρη

Γ.ΚΑΜΙΝΗΣ: «Στα Εξάρχεια έχουμε σε εβδομαδιαία βάση, ή και πιο συχνά, ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής. Είτε να βγαίνουμε να καίμε λεωφορεία, να πολιορκούνται τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ είτε να πηγαίνουμε να "βάφουμε" το Πολυτεχνείο, είτε να χτυπάμε το σπίτι του κ. Φλαμπουράρη. Αυτό είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Ο δήμος Αθηναίων προσπαθεί με τεράστιο κόπο να μπει μέσα στη γειτονιά και να κάνει κάθε μέρα τη δουλειά του. Θα συνεχίσει ο δήμος να είναι παρών. Τώρα πια έχουμε αναλάβει και μια πρωτοβουλία, να κοιτάξουμε να φέρουμε όλους τους φορείς στο τραπέζι, ούτως ώστε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, και ο καθένας να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης του».

Για τον υπάλληλο στην πολεοδομία του δήμου Αθηναίων που φέρεται ότι χρηματιζόταν

Γ.ΚΑΜΙΝΗΣ: «Είχε έλθει μια κυρία προ ημερών στο γραφείο μου. Έχω ανοικτό το γραφείο μου στους πολίτες και τους ενθαρρύνω αν υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς να έλθουν να το καταγγείλουν. Μου είπε ότι, υπάλληλος μαζί με έναν ιδιώτη πολιτικό μηχανικό της ζήτησαν λεφτά για να τακτοποιήσει την υπόθεσή της. Την έφερα σε επαφή αμέσως με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ, η οποία κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, επανειλημμένα έχω χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή, και συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω με σημαδεμένα χαρτονομίσματα».

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ ΣΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΗΜΑ FM ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Για τη σύλληψη υπαλλήλου της πολεοδομίας του δήμου που κατηγορείται για χρηματισμό

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Η σύλληψη έγινε χθες. Η σύλληψη αφορούσε ιδιώτη ο οποίος πήρε σημαδεμένα χρήματα και φέρεται να είναι, λέω φέρεται διαρκώς γιατί βρισκόμαστε στο στάδιο της προανάκρισης, φέρεται να είναι συνεννοημένος με υπάλληλο της πολεοδομίας. Ήλθε μια πολίτης προ ημερών στο γραφείο μου, μου είπε ότι της ζητούσαν χρήματα για κάτι που δεν έπρεπε να της ζητήσουν, και αμέσως την έφερα σε επαφή με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Από την εκπομπή σας αυτή τη στιγμή απευθύνω έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη θεωρεί ότι του ζητούν παράνομα χρήματα από το δήμο Αθηναίων, να έρχεται σε επαφή με το γραφείο μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχω κάνει αυτό, να φέρω πολίτη σε επαφή με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Και δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι υποψίες μου ότι υπήρχε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας υπάλληλος ο οποίος συναλλασσόταν με ιδιώτη μηχανικό.

Για την πρωτοβουλία του σχετικά με τις καταλήψεις κτιρίων

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Πρόκειται για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός δεν είναι ακριβής, αλλά πιστεύω ότι αν λέγαμε γύρω στα είκοσι κτίρια στην Αθήνα. Είναι γύρω από την περιοχή των Εξαρχείων αλλά και γύρω από την περιοχή της πλατείας Βικτωρίας και της Ομόνοιας, ξενοδοχεία κ.λ.π. Είναι οι παλιές καταλήψεις κυρίως στην περιοχή των Εξαρχείων, αλλά τώρα η "νέα γενιά", ας την πούμε έτσι, καταλήψεων για στέγαση προσφύγων και μεταναστών. Οι περισσότερες είναι οι παλιές. Είδα και τις δηλώσεις του Γ. Μπουτάρη χθες, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των προσφύγων και των μεταναστών και των συνθηκών διαβίωσής τους, καταλαμβάνοντας άναρχα κτίρια στις πόλεις μας. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, πάρα πολύ συχνά οι πρόσφυγες ειδικά δεν φιλοξενούνται σε συνθήκες αξιοπρεπείς, π.χ. στο Ελληνικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να ανοίγει ένα κτίριο ενός ιδιώτη ή του δημοσίου, να μπαίνει μέσα και χωρίς νερό, ηλεκτρικό, χωρίς συνθήκες υγιεινής, χωρίς υποδομή, τίποτα, να βάζει μέσα ανθρώπους. Και ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο δήμος αναλαμβάνει, σε συνεννόηση με τους καταληψίες, να φιλοξενήσει πρόσφυγες και να τους εντάξει στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης των Ηνωμένων Εθνών. Προσφερόμαστε, τους ανθρώπους αυτούς, να στους στεγάσουμε σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

                                                                                                                                                    Αθήνα,  29 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, θα παραχωρήσει σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου, στις 9.30 π.μ., συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM 99,5 και τον δημοσιογράφο  Δημήτρη Πετρόπουλο.

                                                                          Αθήνα,28 Ιουλίου 2016

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, θα παραχωρήσει σήμερα Πέμπτη 28 Ιουλίου, στις 14.30, συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και τον δημοσιογράφο  Ανδρέα Παπαδόπουλο.

 

                                                                                                                                                                      Αθήνα 21 Ιουλίου 2016

 

                          ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

 

Τα Εξάρχεια είναι μία ιστορική περιοχή της Αθήνας. Γειτονιά ζωντανή και νεανική, εργαστήριο ιδεών και ρευμάτων και έτσι πρέπει να παραμείνει. Τείνει όμως να εξελιχθεί σε μία περιοχή περίκλειστη και απομονωμένη, καθώς το  έγκλημα και η παραβατικότητα, η χρήση και  διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και το παραεμπόριο, οι καταλήψεις κτιρίων και η αυθαιρεσία κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Δημόσιες Υπηρεσίες αποσύρονται, επιχειρήσεις κλείνουν, χώροι πολιτισμού βάζουν λουκέτο.

Γίνεται έτσι φανερό με δραματικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο στήριξης, έστω στοιχειώδες. Και πολύ περισσότερο γίνεται αισθητή η έλλειψη ενός συγκροτημένου σχεδίου που θα απαντά στην αυτονόητη ανάγκη των κατοίκων για ασφάλεια. Ασφάλεια που δεν κατοχυρώνεται  ούτε με την απουσία της αστυνομίας, ούτε όμως και με την κατά καιρούς υπερβολική παρουσία της, αλλά μόνο με την εφαρμογή του νόμου.

Για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, χρειάζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις της Πολιτείας με γνώμονα την υποστήριξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων αυτής της γειτονιάς. Οι κάτοικοι των Εξαρχείων δεν είναι πολίτες που έχουν λιγότερα δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται στη σημερινή Αθήνα να υπάρχει γειτονιά όπου οι κάτοικοι φοβούνται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στηρίζει τους κατοίκους των Εξαρχείων και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ζητά από την κυβέρνηση να καταρτίσει αμέσως, μαζί με τον δήμο Αθηναίων, με τους φορείς και τις δημιουργικές δυνάμεις  των Εξαρχείων, ένα σχέδιο δράσεων για την επιστροφή της περιοχής στην κανονικότητα, και την αναζωογόνηση που δικαιούται.

 

Γ. Καμίνης: «Να μη φύγουν άλλες υπηρεσίες και καταστήματα από τα Εξάρχεια»

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στα Εξάρχεια είναι ζήτημα πρώτιστης προτεραιότητας, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Μαρία Αναστασοπούλου.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν κάτοικοι που δηλώνουν ότι δεν νιώθουν ασφαλείς σε γειτονιά της Αθήνας είπε ο κ. Καμίνης, σημειώνοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με ψήφισμά του, χθες, ζητεί σχέδιο αστυνόμευσης για την περιοχή.

Οι κάτοικοι δεν θέλουν υπερπαρουσία τύπου ΜΑΤ, που αποτελούν πρόκληση, θέλουν μία κανονική και τακτική αστυνομική παρουσία στα Εξάρχεια, τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να φύγουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα από την περιοχή και ότι το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ. ήταν πλήγμα για τα Εξάρχεια.

Ο κ. Καμίνης ανέφερε ότι ο δήμος είναι η μόνη δημόσια υπηρεσία που είναι παρούσα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η εμβληματική αυτή γειτονιά της Αθήνας χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο και σφαιρικό σχέδιο παρεμβάσεων.

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30